Plantafol

Plantafol

Kategorija proizvoda: gnojivo
Sastav: 
Formulacija: 
Pakiranje: 1kg

  • Kompletna serija NPK gnojiva pojačana mikrohranjivima
  • Pospješuje rast i razvoj kultura u svim fenofazama
  • Pozitivno utječe na fiziologiju biljaka – brza i potpuna apsorpcija hranjivih tvari
  • Potpuno siguran za sve poljoprivredne kulture

Kompatibilan sa svim pesticidima
Brže otapanje i potpuna usvojivost od strane biljke

DODATNE INFORMACIJE:

Sigurnosno tehnički list