LAGUNA 75 WG

Kategorija: .
Oznaka:

Laguna 75 WG

Kategorija proizvoda: herbicid
Sastav: oksasulfuron 75%
Formulacija: dispergirajuće mikrogranule (WG)
Pakiranje: 4x50g

  • Translokacijski i djelomično zemljišni herbicid za soju
  • Suzbija širokolisne i neke travne korove
  • Najselektivniji herbicid u soji
  • primjena od nicanja do razvoja četvrte troliske soje (zatvaranje redova)

Mogućnost primjene već u polovičnoj dozi od faze kotiledona do dva lista korova bez obzira na razvojnu fazu soje

DODATNE INFORMACIJE:

Sigurnosno tehnički list

Soja

Jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja soje (post-em) do razvijene četvrte troliske (BBCH 10-14) i to: – jednokratno u količini 100 g/ha; – dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 50 g/ha + 50 g/ha s razmakom između tretiranja 7-10 dana. Sredstvo LAGUNA 75 WG pokazuje i određeno zemljišno djelovanje. Dobro djeluje na: Jednogodišnje širokolisne korove: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), obični šćir (Amaranthus retroflexus), trodijelni dvozub (Bidens tripartita), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), bijelu lobodu (Chenopodium album), veliki dvornik (Polygonum persicaria) i mišjakinju (Stellaria media). Djelomično djeluje na: Crnu pomoćnicu (Solanum nigrum). Optimalna učinkovitost sredstva LAGUNA 75 WG postiže se kada su korovi u aktivnom porastu, primjenom do 4 prava lista širokolisnih korova. Sredstvo LAGUNA 75 WG je štetno za populacije neciljanih člankonožaca.
Dodatne informacije: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednom) u dvije godine na istoj površini u maksimalnoj ukupnoj količini od 100 g/ha sredstva (u jednokratnoj ili dvokratnoj primjeni). Utrošak vode: 200 – 400 L/ha Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja soje (post-em) do razvijene četvrte troliske (BBCH 10-14) i to: – jednokratno u količini 100 g/ha; – dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 50 g/ha + 50 g/ha s razmakom između tretiranja 7-10 dana. Sredstvo LAGUNA 75 WG pokazuje i određeno zemljišno djelovanje. Dobro djeluje na: – neke jednogodišnje uskolisne korove: koštan (Echinochloa crus-galli) i divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense). Optimalna učinkovitost sredstva LAGUNA 75 WG postiže se kada su korovi u aktivnom porastu. Sredstvo LAGUNA 75 WG je štetno za populacije neciljanih člankonožaca.
Dodatne informacije: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednom) u dvije godine na istoj površini u maksimalnoj ukupnoj količini od 100 g/ha sredstva (u jednokratnoj ili dvokratnoj primjeni). Utrošak vode: 200 – 400 L/ha Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama.
Karenca: Osigurana vremenom primjene