KRAFT 18 EC

Kraft 18 EC

Kategorija proizvoda: insekticid
Sastav: abamektin 18 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakiranje: 100ml, 1l

  • Lokosistemični insekticid i akaricid širokog spektra djelovanja
  • Suzbija:
    – sve pokretne razvojne stadije štetnih grinja i pauka u voćarstvu
    – minere u voćarstvu
    kruškinu buhu
    – tripse, minere, grinje u povrtlarstvu

Najbolji preparat koji suzbija štetne grinje i ostale najtvrdokornije štetnike

DODATNE INFORMACIJE:

Sigurnosno tehnički list

Jabuka

Crveni voćni pauk (Panonychusulmi)
Primjena: U koncentraciji 0,075%-0,15% uz dodatak Bijelog ulja u koncentraciji od 0,25%. Primjeniti u proljeće u vrijeme izlaska većine ličinki iz zimskih jaja i njihovog naseljavanja na listove.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 28 dana
Moljac miner okruglih mina (Leucopteramalifoliella)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.
Karenca: 28 dana

Moljac točkastih mina (Phyllonorycterblancardella)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.
Karenca: 28 dana

Koprivina grinja (Tetranychusurticae)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.
Karenca: 28 dana
Hrđasta grinja jabuke (Aculusschlechtendali)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.
Karenca: 28 dana

Kruška

Obična kruškina buha (Cacopsyllapyri)
Primjena: U koncentraciji 0,075%-0,15% uz dodatak Bijelog ulja u koncentraciji 0,25%. Kod pojave mlađih razvojnih stadija ličinki L1 – L2.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 14 dana
Crveni voćni pauk (Panonychusulmi)
Primjena: U koncentraciji 0,075%-0,15% uz dodatak Bijelog ulja u koncentraciji 0,25%. Primijeniti u proljeće u vrijeme izlaska većine ličinki iz zimskih jaja i njihovog naseljavanja na listove.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 14 dana

Moljac miner okruglih mina (Leucopteramalifoliella)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.
Karenca: 14 dana

Moljac točkastih mina (Phyllonorycterblancardella)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.
Karenca: 14 dana

Koprivina grinja (Tetranychusurticae)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.
Karenca: 14 dana
Hrđasta grinja jabuke (Aculusschlechtendali)
Primjena: U količini 0,75-1,0 l/ha. Primjenjuje se nakon opadanja latica ili kod pojave štetnika.
Karenca: 14 dana

Rajčica (na otvorenom)

Koprivina grinja (Tetranychusurticae)
Primjena: U koncentraciji 0,08-0,1% Primijeniti kod pojave prvih pokretnih stadija u nasadu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana
Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U koncentraciji 0,08%-0,1%. Kod pojave prvih ličinki na listovima uz dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Hrđasta grinja rajčice (Aculopslycopersici)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Kalifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se prilikom pojave prvih minera.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana
Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Rajčica (u zaštićenom prostoru)

Koprivina grinja (Tetranychusurticae)
Primjena: U koncentraciji 0,08-0,1% Primijeniti kod pojave prvih pokretnih stadija u nasadu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana
Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U koncentraciji 0,08%-0,1%. Kod pojave prvih ličinki na listovima uz dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Hrđasta grinja rajčice (Aculopslycopersici)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Kalifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se prilikom pojave prvih minera.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana
Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Paprika

Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana
Hrđasta grinja rajčice (Aculopslycopersici)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana

Kalifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana
Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se na početku polaganja jaja. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana

Patlidžan

Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana
Hrđasta grinja rajčice (Aculopslycopersici)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Kalifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana
Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se na početku polaganja jaja. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 7 dana

Krastavac

Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana
KAlifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana

Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se na početku polaganja jaja. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana
Grinje (Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 3 dana

Dinja

Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija.Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana
KAlifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon pojave prvih ličinki. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana

Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se na početku polaganja jaja. Primjenjuje se u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 3 dana
Grinje (Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 3 dana

Salata

Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U količini 0,3-1,2 l/ha. Primjenjuje se nakon polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Sredstvo primijeniti u razmaku od 7-10 dana, od presađivanja do 21 dan nakon presađivanja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 14 dana
Grinje (Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode tako da maksimalna količina ne prelazi 1,2 l/ha. Može primjeniti već u rasadu te nakon rasađivanja. Može se se primijeniti najviše dva puta u razmaku 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: 14 dana

Jagoda

Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: Primjenjuje se kod pojave pokretnih stadija. Ako se primjenjuje dva puta tada je količina 0,5 l/ha u razmaku od 7-10 dana, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.
Karenca: 7 dana
Kalifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini od 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih ličinki.
Karenca: 7 dana
Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp)
Primjena: Nakon polaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji od 0,05-0,1 % uz utrošak vode koji odgovara slijedećim količinama sredstva: ako se primjenjuje dvokratno u razmaku od 7-10 dana tada je količina 0,5 l/ha, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.
Karenca: 7 dana

Naranča

Lisni miner agruma (Phyllocnistiscitrella)
Primjena: U količini od 0,375-0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama. Ako se sredstvo primjenjuje dva puta onda je količina 0,375 l/ha u razmaku od 14 dana, a ako se primjenjuje jedanput onda je količina 0,75 l/ha.
Karenca: 10 dana
Koprivina grinja (Tetranychusurticae)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.
Karenca: 10 dana
Crveni pauk agruma (Panonychus citri)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.
Karenca: 10 dana

Mandarina

Lisni miner agruma (Phyllocnistiscitrella)
Primjena: U količini od 0,375-0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama. Ako se sredstvo primjenjuje dva puta onda je količina 0,375 l/ha u razmaku od 14 dana, a ako se primjenjuje jedanput onda je količina 0,75 l/ha.
Karenca: 10 dana
Koprivina grinja (Tetranychusurticae)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.
Karenca: 10 dana
Crveni pauk agruma (Panonychus citri)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.
Karenca: 10 dana

Limun

Lisni miner agruma (Phyllocnistiscitrella)
Primjena: U količini od 0,375-0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih mina na mladicama. Ako se sredstvo primjenjuje dva puta onda je količina 0,375 l/ha u razmaku od 14 dana, a ako se primjenjuje jedanput onda je količina 0,75 l/ha.
Karenca: 10 dana
Koprivina grinja (Tetranychusurticae)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.
Karenca: 10 dana
Crveni pauk agruma (Panonychus citri)
Primjena: U količini 0,75-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija. Za sve primjene preporučuje se dodati 0,5 % mineralnog ulja.
Karenca: 10 dana

Vinova loza

Crveni voćni pauk (Panonychusulmi)
Primjena: : U količini 0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% listova.
Karenca: 28 dana
Koprivina grinja (Tetranychusurticae)
Primjena: : U količini 0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% listova.
Karenca: 28 dana

Žuti lozin pauk (Eotetranychuscarpini)
Primjena: : U količini 0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% listova.
Karenca: 28 dana

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesiabotrana)
Primjena: : U količini 0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% listova.
Karenca: 28 dana
Žuti grožđani moljac (Eupoeciliaambiguella)
Primjena: : U količini 0,75 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih stadija prisutnih na 70% listova.
Karenca: 28 dana

Ukrasno drveće

Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se na početku odlaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: Nije primjenjivo
Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih razvojnih stadija. Ukoliko se primjenjuje dva puta količina je 0,5 l/ha u razmaku od 7-10 dana, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.
Karenca: Nije primjenjivo
Kalifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini od 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih ličinki.
Karenca: Nije primjenjivo

Grmlje

Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se na početku odlaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Karenca: Nije primjenjivo
Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih razvojnih stadija. Ukoliko se primjenjuje dva puta količina je 0,5 l/ha u razmaku od 7-10 dana, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.
Karenca: Nije primjenjivo
Kalifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini od 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih ličinki.
Karenca: Nije primjenjivo

Cvijeće

Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se na početku odlaganja jaja, odnosno kod pojave prvih ličinki. Sredstvo primijeniti dva puta u razmaku od 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Odnosi se na cvjetnice koje se uzgajaju u loncima i u tlu. Ne smije se koristiti u ivančici (Leucanthemumspp.) zbog fitotoksičnosti.
Karenca: Nije primjenjivo
Crveni pauci (Tetranychusspp.)
Primjena: U količini 0,5-1,5 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih pokretnih razvojnih stadija. Ukoliko se primjenjuje dva puta količina je 0,5 l/ha u razmaku od 7-10 dana, a ako se primjenjuje jedanput količina je 1,2 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Odnosi se na cvjetnice koje se uzgajaju u loncima i u tlu. Ne smije se koristiti u ivančici (Leucanthemumspp.) zbog fitotoksičnosti.
Karenca: Nije primjenjivo
Kalifornijski trips (Frankliniellaoccidentalis)
Primjena: U količini od 0,75-1,2 l/ha. Primjenjuje se kod pojave prvih ličinki.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Odnosi se na cvjetnice koje se uzgajaju u loncima i u tlu. Ne smije se koristiti u ivančici (Leucanthemumspp.) zbog fitotoksičnosti.
Karenca: Nije primjenjivo

Bjelogorično drveće za drvorede i parkove

Kestenov moljac miner (Camerariaohridella)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.
Karenca: Nije prmjenjivo
Mrežasta stjenica platane (Corythucaciliata)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.
Karenca: Nije prmjenjivo

Crveni pauci (Tetranychidae)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.
Karenca: Nije prmjenjivo

Grinje šiškarice (Eriophyidae)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.
Karenca: Nije prmjenjivo
Lisne uši (Aphisspp.)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.
Karenca: Nije prmjenjivo

Crnogorično drveće za drvorede i parkove

Borov četnjak (Thaumetopoeapityocampa)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.
Karenca: Nije prmjenjivo
Crveni pauci (Tetranychidae)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.
Karenca: Nije prmjenjivo

Grinje šiškarice (Eriophyidae)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.
Karenca: Nije prmjenjivo
Lisne uši (Aphisspp.)
Primjena: U količini od 0,1-0,4 l/ha injektiranjem. Injektirati sredstvo odmah nakon cvatnje odnosno pupanja kod pojave prvih ličinki. Injekciju u deblo stabla mora primijeniti stručno osoblje pomoću odgovarajuće opreme i uz pridržavanje svih propisanih mjera sigurnosti.
Karenca: Nije prmjenjivo

Lubenica

Grinje (Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 10 dana
Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: Nakon polaganja jaja odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 10 dana

Tikva

Grinje (Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 10 dana
Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: Nakon polaganja jaja odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 10 dana

Tikvice

Grinje (Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 10 dana
Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: Nakon polaganja jaja odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 10 dana

Celer

Grinje (Acarina)
Primjena: Kod pojave prvih pokretnih stadija odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 10 dana
Muhe lisni mineri (Liriomyzaspp.)
Primjena: Nakon polaganja jaja odnosno kod pojave prvih ličinki u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 10 dana

Malina

Crveni voćni pauk (Panonychusulmi)
Primjena: : Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 3 dana

Kupina

Crveni voćni pauk (Panonychusulmi)
Primjena: : Kod pojave prvih pokretnih stadija u koncentraciji 0,05-0,1 % uz utrošak vode da maksimalna količina sredstva ne prelazi 1,5 l/ha.
Karenca: 3 dana