HARMONY SX

Kategorija: .

Harmony SX

Kategorija proizvoda: herbicid
Sastav: tifensulfuron-metil 500 g/kg
Formulacija: vodotopive granule (SG)
Pakiranje: 45g

  • Sistemični i rezidualni herbicid za soju i kukuruz
  • Suzbija širokolisne korove
  • U soji najbolje kombinirati s herbicidom Laguna 75 WG

Nova SX tehnologija s jačim djelovanjem na ambroziju, lobodu, crnu pomoćnicu i dr. u nepovoljnijim klimatskim uvjetima

DODATNE INFORMACIJE:

Sigurnosno tehnički list

Kukuruz

Jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 15 g/ha, za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjenjuje se kada kukuruz ima 2 do 6 listova (BBCH 10 do 16), a korovi su u stadiju kotiledona do 4 lista. Utrošak vode: 100 – 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedanput godišnje. U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Soja

Šćirevi (Amaranthus spp.)
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: TRETIRANJASredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha. U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit))
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: TRETIRANJASredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha. U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Kamilice (Matricaria spp.)
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: TRETIRANJASredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha.U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Mišjakinja (Stellaria media)
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: TRETIRANJASredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha. U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Štavelj (Rumex sanguineus)
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: TRETIRANJASredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha. U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Jednokratno u količini od 10 do 12 g/ha, za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova. Primjenjuje se od prvih troliski do visine biljke 10 – 15 cm (BBCH 12 – 14), a korovi imaju 2 do 4 lista. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta godišnje. U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.
Karenca: Osigurana vremenom primjene

Livade

Jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Za tretiranje cjelokupne površine – primjenom 22,5 – 30 g/ha, za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova u fazi 2 – 6 listova korova Utrošak vode: 100 – 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom.
Dodatne informacije: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedanput godišnje. Za tretiranje nakupina ili pojedinačnih biljki – mjestimična.
Karenca: 28 dana
Korovi
Primjena: Ovisno o načinu primjene, sredstvo primijeniti usmjerenim tretiranjem s tla: a/ u količini od 1,5 g u 10 l vode, za prskanje pomoću leđne prskalice; b/ u količini od 3,75 g u10 l vode, pomoću uređaja za premazivanje; c/ u količini od 11,2 g u 10 l vode, posebnim uređajem tzv. Rotowiper.
Dodatne informacije: Za tretiranje nakupina ili pojedinačnih biljki – mjestimična. Sredstvo se smije primijeniti tri puta godišnje po postupku u kulturi. Primjena mora biti najkasnije 14 dana prije košnje.
Karenca: 28 dana

Pašnjaci

Jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Za tretiranje cjelokupne površine – primjenom 22,5 – 30 g/ha, za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova u fazi 2 – 6 listova korova Utrošak vode: 100 – 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom.
Dodatne informacije: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedanput godišnje.
Karenca: 28 dana
Korovi
Primjena: Ovisno o načinu primjene, sredstvo primijeniti usmjerenim tretiranjem s tla: a/ u količini od 1,5 g u 10 l vode, za prskanje pomoću leđne prskalice; b/ u količini od 3,75 g u10 l vode, pomoću uređaja za premazivanje; c/ u količini od 11,2 g u 10 l vode, posebnim uređajem tzv. Rotowiper.
Dodatne informacije: Za tretiranje nakupina ili pojedinačnih biljki – mjestimična. Sredstvo se smije primijeniti tri puta godišnje po postupku u kulturi. Primjena mora biti najkasnije 14 dana prije košnje.
Karenca: 28 dana

Ugar

Štavelj (Rumex sanguineus)
Primjena: Za površine u mirovanju – mjestimična primjena u količini od 45 g/ha (4,5 g/1.000 m2). Sredstvo se primjenjuje u vrijeme vegetacije (svibanj – kolovoz) za suzbijanje štavelja (Rumex sanguineus) kada je u stadiju rozete. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (20 – 40 l/1.000 m2) Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom, pomoću uređaja za premazivanje ili rotowiperom.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedanput godišnje.
Karenca: 28 dana