EQUATION PRO

Equation Pro

Kategorija proizvoda: Fungicid
Sastav: famoksadon 22,5 % + cimoksanil 30 %
Formulacija: vododispergirajuće mikrogranule (WG)
Pakiranje: 6g; 400g

  • Kombinirani lokalsistemični fungicid
  • Suzbija: plamenjaču u vinogradarstvu i povrtlarstvu
    – alternariju i baršunastu plijesan u povrću
  • Ne utječe negativno na vrenje mošta i preradu rajčice
  • Famoksadon sprječava klijanje spora bolesti, prodire u listove i ne ispire se kišom
  • Cimoksanil  ima kurativna svojstva, brzo prodire u biljku i zaustavlja infekciju

Uništava uzročnike plamenjače uz izrazito antisporulantno djelovanje

DODATNE INFORMACIJE:

Sigurnosno tehnički list

VINOVA LOZA

Plamenjača (Plasmopara viticola)
Primjena: Tretiranje započeti od fenofaze 5 listova. 
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 0,4 kg/ha iznosi 40 g na 1000 m2.
Karenca: 28 dana

RAJČICA

Plamenjača (Phytophthora infestans)
Primjena: Tretirati u intervalima između 8-10 dana (najmanje 7 dana). 
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 0,4 kg/ha iznosi 40 g preparata u 40-60 l vode na 1000 m2.
Karenca: 7 dana

KRUMPIR

Plamenjača (Phytophthora infestans)
Primjena: Tretirati u intervalima između 8-10 dana (najmanje 7 dana). 
Dodatne informacije: 0,4 kg/ha iznosi 40 g preparata u 40-60 l vode na 1000 m2.
Karenca: 14 dana

KRASTAVAC

Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 50 g na 100 l vode (vodeći računa o tome da se primjeni 500 g/ha u slučaju da je količina vode manja od 1000 l/ha). S primjenom treba započeti prije razvoja bolesti i nastaviti u intervalima 7-10 dana, ovisno o intenzitetu napada. Potrebno je izbjegavati dvije uzastopne primjene. 
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Karenca: 10 dana

DINJA

Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 50 g na 100 l vode (vodeći računa o tome da se primjeni 500 g/ha u slučaju da je količina vode manja od 1000 l/ha). S primjenom treba započeti prije razvoja bolesti i nastaviti u intervalima 7-10 dana, ovisno o intenzitetu napada. Potrebno je izbjegavati dvije uzastopne primjene. 
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Karenca: 10 dana

TIKVICE

Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 50 g na 100 l vode (vodeći računa o tome da se primjeni 500 g/ha u slučaju da je količina vode manja od 1000 l/ha). S primjenom treba započeti prije razvoja bolesti i nastaviti u intervalima 7-10 dana, ovisno o intenzitetu napada. Potrebno je izbjegavati dvije uzastopne primjene. 
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Karenca: 10 dana