Eminent 125 EW

Kategorija: .

Eminent 125 EW

Kategorija proizvoda: fungicid
Sastav: tetrakonazol 125 g/l
Formulacija: tekuća koncentrirana emulzija u vodi (EW)
Pakiranje: 1l

  • Preventivni sistemični fungicid
  • U šećernoj repi suzbija:
    – pjegavost lista repe
    – sivu pjegavost
    – pepelnicu
    – hrđu

Najčešće korišteni fungicid za šećernu repu u svijetu!

DODATNE INFORMACIJE:

Sigurnosno tehnički list

Šećerna repa

Pjegavost lista (Cercospora beticola)
Dodatne informacije: 0,8 l/ha iznosi 80 ml na 1000 m2.
Karenca: 21 dan za korijen šećerne repe i 35 dana, ako se lišće šećerne repe koristi za krmu