CURZATE F

Kategorija: .
Oznaka:

Curzate F

Kategorija proizvoda: fungicid
Sastav: cimoksanil 48g/l + folpet 480 g/l
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Pakiranje: 1l

  • Kombinirani, kontaktno-sistemični fungicid
  • Suzbija plamenjaču i crnu pjegavost u vinogradarstvu
  • Cimoksanil i folpet predstavljaju vrhunsku kombinaciju za vinogradare
  • Izvanredno kurativno djelovanje

Zbog SC formulacije lakše se miješa drugim sredstvima!
Oborine ga teško ispiru!

DODATNE INFORMACIJE:

Sigurnosno tehnički list

Vinova loza (vinske sorte)

Plamenjača (Plasmopara viticola)

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha u 800 – 1000 l/ha vode.
Karenca: 42 dana
Crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha u 800 – 1000 l/ha vode.
Karenca: 42 dana

Vinova loza (stolne sorte)

Plamenjača (Plasmopara viticola)

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha u 800 – 1000 l/ha vode.
Karenca: 35 dana
Crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola)

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha u 800 – 1000 l/ha vode.
Karenca: 35 dana