COSAVET DF

Cosavet DF

Kategorija proizvoda: fungicid
Sastav: sumpor 80%
Formulacija: vododispergirajuće mikrogranule (DF)
Pakiranje: 1kg, 10kg

  • Kontaktni, preventivni fungicid
  • Suzbija:
    – pepelnicu u vinogradarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu, ratarstvu, cvjećarstvu
    – pepelnicu na malim kulturama
  • Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji i za amatersku primjenu

Najprodavaniji sumporni preparat u svijetu!
Razvrstan je izvan skupine otrova!

DODATNE INFORMACIJE:

Sigurnosno tehnički list

Vinova loza

Pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: 300 g u 100 l vode za preventivnu primjenu i 0,3-0,5 %(30-50 g u 10 l vode za primjenu u vrijeme prve pojave bolesti. Izbjegavati primjenu u punoj cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: 35 dana, za mješavine s ditiokarbamatnim fungicidima: 56 dana

Jabuka

Pepelnica (Podosphaera leucotricha)
Primjena: U koncentraciji 0,5-0,6% (500-600 g u 100 l vode) primjenom prije cvjetanja i u koncentraciji 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode) primjenom poslije cvatnje jabuka.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Ne koristiti ga na jabukama sorte Cox-orange, Ontario i Berlepsh.
Karenca: 14 dana

Breskva

Pepelnica (Sphaerotheca pannosa)
Primjena: U koncentraciji 0,5-0,6 % (500-600 g u 100 l vode), primjenom prije cvjetanja breskve i u koncentraciji 0,3-0,4% (300-400 g u 100 l vode) poslije cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Izbjegavati primjenu u punoj cvatnji.
Karenca: 14 dana

Hmelj

Pepelnica (Sphaerotheca humuli)
Primjena: 400 g u 100 l vode
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: 7 dana

Krastavac

Pepelnica (Erysiphe cichoracearum)
Primjena: 30-40 g u 10 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: 7 dana

Grašak

Pepelnica (Erysiphe pisi)
Primjena: 30-40 g u 10 l vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: 7 dana

Ruža

Pepelnica (Sphaerotheca pannosa)
Primjena: 35 g u 10 l vode. Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: Nije primjenjivo

Povrtlarske kulture

Pepelnice (Oidium spp.)
Primjena: U koncentraciji od 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: 14 dana

Begonija

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: Nije primjenjivo.

Cinerarija

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: Nije primjenjivo.

Krizantema

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: Nije primjenjivo.

Hortenzija

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: U koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode). Treba izbjegavati primjenu po otvorenom cvijetu.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: Nije primjenjivo.

Kruška

Pepelnica (Podosphaera leucotricha)
Primjena: Za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primjenjuje se u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 g na 100 l vode) prije cvatnje ili 0,25-0,3 % (250-300 g na 100 l vode) nakon cvatnje. Napomena: Može štetiti sljedećim sortama kruške: BuonaLuisa d’Avranches, Pariška grofica, Kaiser, Olivier de Ser, William, DecanadelComizio
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: 5 dana

Trešnja

Pepelnica (Podosphaera clandestina)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda.
Karenca: 5 dana

Šljiva

Pepelnica (Podosphaera clandestina)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda.
Karenca: 5 dana

Maslina

Pepelnice (Leveillula spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200 g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije.
Karenca: 5 dana

Duhan

Pepelnica (Erysiphe cichoracearum)
Primjena: U količini 2-3 kg/ha. Tretirati kada biljke dosegnu visinu od oko 1 m.
Karenca: nije primjenjivo

Krumpir

Pepelnice (Erysiphe spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,15 % (150 g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti.
Karenca: 5 dana

Šećerna repa

Pepelnica (Erysiphe betae)
Primjena: U količini 4-6 kg/ha kod pojave prvih simptoma infekcije.
Karenca: 5 dana

Suncokret

Pepelnice (Erysiphe spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije.
Karenca: 5 dana

Soja

Pepelnice (Microsphaera spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije.
Karenca: 5 dana

Pšenica

Pepelnica (Erysiphe graminis)
Primjena: U količini 4-6 kg/ha kod pojave prvih simptoma infekcije od početka busanja do početka klasanja.
Karenca: 5 dana

Ječam

Pepelnica (Erysiphe graminis)
Primjena: U količini 4-6 kg/ha kod pojave prvih simptoma infekcije od početka busanja do početka klasanja.
Karenca: 5 dana

Šumarstvo

Pepelnice (Oidium spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2-0,3 % ( 200-300 g na 100 l vode).
Karenca: nije primjenjivo

Jagoda

Pepelnica (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200g na 100 l vode) kod pojave prvih simptoma infekcije
Karenca: 21 dan

Ogrozd

Pepelnica (Podosphaera mors-uvae sin. Sphaerotheca mors-uvae)
Primjena: Primijeniti se može sve do faze rasta boba uključujući i tu fazu. Primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Mogućnost fitotoksičnog djelovanja na kulturu ako se primjeni na temp iznad 28°C. Djelovanje sredstva je oslabljeno pri temp ispod 16°C.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Karenca: 21 dan

Ribiz

Pepelnica (Podosphaera mors-uvae sin. Sphaerotheca mors-uvae)
Primjena: Primijeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 14 dana. Mogučnosti fitotoksičnog djelovanja na kulturu ako se primjeni na temp iznad 28°C. Djelovanje sredstva je oslabljeno pri temp ispod 16°C. Izbjegavati primjenu u punoj cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Karenca: 21 dan

Agrumi

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene.
Karenca: 5 dana
Pepelnica (Podosphaera clandestina)
Primjena: U koncentraciji 0,2 % (200 g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: 5 dana

Dunja

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene.
Karenca: 5 dana
Pepelnica (Podosphaera clandestina)
Primjena: Za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primjenjuje se u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 g na 100 l vode) prije cvatnje ili 0,25-0,3 % (250-300 g na 100 l vode) nakon cvatnje.
Karenca: 5 dana

Mušmula

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primijeniti prije cvatnje ili nakon cvatnje do stadija razvoja mladog ploda. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene.
Karenca: 5 dana
Pepelnica (Podosphaera clandestina)
Primjena: Za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primjenjuje se u koncentraciji 0,3-0,4 % (300-400 g na 100 l vode) prije cvatnje ili 0,25-0,3 % (250-300 g na 100 l vode) nakon cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: 5 dana

Nektarina

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primijeniti prije cvatnje ili nakon cvatnje do stadija razvoja mladog ploda. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene.
Karenca: 5 dana
Pepelnica (Podosphaera clandestina)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda.
Karenca: 5 dana

Marelica

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 %, (200g u 100 l vode), za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Primijeniti prije cvatnje ili nakon cvatnje do stadija razvoja mladog ploda. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene.
Karenca: 5 dana
Pepelnica (Podosphaera clandestina)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (200g na 100 l vode) za preventivnu primjenu ili u vrijeme pojave bolesti. Može se primijeniti od razdvajanja ljuske do razvoja mladog ploda.
Karenca: 5 dana

Lijeska

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode). Može se primijeniti od kraja ljeta te tijekom cijele jeseni. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene
strong>Karenca: 5 dana

Badem

Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2 % (200g u 100 l vode). Može se primijeniti od kraja ljeta te tijekom cijele jeseni. Karenca je 5 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: 5 dana

Šumski rasadnik

Pepelnicea (Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,2-0,3 % (200g- 300g u 100 l vode) za preventivnu primjenu. Karenca nije primjenjiva
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Karenca: nije primjenjiva