BEETUP TRIO SC

Beetup Trio SC

Kategorija proizvoda: herbicid
Sastav: fenmedifam 60 g/l + desmedifam 60 g/l + etofumesat 60 g/l
Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)
Pakiranje: 1l, 5l

 • Kombinirani herbicid za šećernu repu
 • Suzbija jednogodišnje širokolisne korove (ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.)
 • Primjenjuje se od kotiledona do četiri lista korova
 • Moguće miješati s pripravcima na bazi:
  – metamitrona  (Betix WG)
  – klopiralida (Lontrel 300)
  – triflusulfuron-metila (Safari)
  – etofumesat (Oblix 500)

Veća selektivnost na šećernu repu pogotovo u početnim razvojnim fazama usjeva

DODATNE INFORMACIJE:

Sigurnosno tehnički list

Šećerna repa

Jednogodišnji širokolisni korovi (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Primjena: Primjenjuje se razdvojenom (split) aplikacijom: – prvi puta: repa u stadiju razvoja 2 lista u količini 1,5 l/ha – drugi puta: 5-10 dana nakon prve aplikacije na novoniknute korove u količini 1,5 l/ha – treći puta: 5-10 dana nakon druge aplikacije na novoniknute korove u količini 1,5 l/ha Utrošak vode: 200 – 300 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 u trokratnoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini od 4,5 l/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama
Dodatne informacije: Optimalna učinkovitost postiže se primjenom u ranim razvojnim stadijima korova. Spektar djelovanja sredstva BEETUP TRIO SC: Ljubice (Viola spp.) – osjetljiv, Ljepljiva broćika (Galium aparine) – osjetljiv, Crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum) – osjetljiv, Obična rusomača (Capsella bursa-pastoris) – osjetljiv, Mišjakinja (Stellaria media) – osjetljiv, Poljska čestika (Thlapsi arvense) – osjetljiv, Perzijska čestoslavica (Veronica persicae) – osjetljiv, Slakasti dvornik (Fallopia convolvulus) – srednje osjetljiv, Bijela loboda (Chenopodium album) – srednje osjetljiv, koštan (Echinochloa crus-galli) – srednje tolerantan.
Karenca: Osigurana vremenom primjene