Kolačići

Što su kolačići?

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

Na koji se način koristimo kolačićima?

Naše stranice pomoću kolačića pamte sljedeće:

  • željeni odabir kulture pri pregledavanju proizvoda
  • informacije o tome slažete li se s uporabom kolačića za ovo web-mjesto

Iako će se web-mjesto prikazivati čak i ako kolačići nisu omogućeni, pregledavanje će biti ugodnije ako se oni omoguće. Kolačiće možete izbrisati ili blokirati, no u tom se slučaju određene značajke ovog web-mjesta neće prikazivati na najbolji način.

Informacije povezane s kolačićima ne služe za vašu identifikaciju, a podaci o navikama pregledavanja isključivo su pod našim nadzorom. Kolačićima se ne koristimo ni u koje druge svrhe osim onih koje smo ovdje opisali.

Kako se kontroliraju kolačići?

Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Više informacija za svoj internetski preglednik potražite na sljedećim poveznicama: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer . Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

1. Društvo se pridržava prava svake osobe (kupca, zaposlenika, opskrbljivača i druge zainteresirane strane) da odlučuje o korištenju svojih osobnih podataka („samoodređenje informacije“). Informirat ćemo navedene skupine ljudi, uz neophodnu transparentnost i jasnoću, o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

2. Obrađujemo osobne podatke u pravilu samo u kontekstu eksplicitne i zakonite svrhe poznate ispitaniku i s time spojive svrhe. Prikupljaju se samo nužni osobni podaci.

3. U mjeri u kojoj anonimizirani i pseudonimizirani podaci imaju isti učinak, dat ćemo prednost obradi podataka u takvom obliku.
4. Posebno brinemo, uz primjenu prikladnih mjera, da osiguramo točnost i ažuriranost podataka koje pohranjujemo.

5. Osobni će se podaci brisati ako više nisu potrebni za ispunjenje svrhe obrade ili korištenja te ako su protekli propisani rokovi za čuvanje.

6. Kako bismo osigurali sigurnost podataka, implementiramo potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najnovijim dostignućima. Iste moraju osigurati dostupnost točnih podataka u svako doba kao i pristup istima samo za ovlaštene osobe. Također, osiguravamo da se osobni podaci mogu pridodati i povezati s njihovim izvorom.

7. U našim poslovnim modelima, kroz prikladna pravila/izjave o zaštiti podataka. osiguravamo potpunu transparentnost obrade, kao i daljnje korištenje, nadopunjavanje i prijenos osobnih podataka. Omogućavamo samoodređene aktivnosti unutar pravnih zahtjeva.

8. Kod obrade većih, kompleksnijih i, u pojedinim slučajevima, nestrukturiranih količina podataka (velika upotreba podataka), društvo će periodično provjeravati dopuštenost i nužnost obrade kako bi osigurala pouzdano korištenje predmetnih podataka kao i prava i interesa pogođenih osoba. Službenik za zaštitu podataka društva u ovom će postupku imati važnu ulogu.

9. Nastojimo surađivati samo s partnerima koji ponude rješenja koja su usklađena sa zaštitom podataka i odredbama Uredbe, nacionalnim propisima zaštite podataka i ostalih mjerodavnih propisa zaštite podataka. Društvo bira svoje partnere pazeći pri tom posebno na prikladnost tehničkih i organizacijskih mjera koji isti primjenjuju.

10. Unutar Grupe nastojimo obrađivati i koristiti podatke koje je prikupio voditelj obrade i od strane drugih društava u Grupi sukladno propisanim uvjetima. Podaci se u pravilu pohranjuju u Europi, no pružatelji usluga iz tzv. trećih zemalja također mogu biti uključeni u obradu osobnih podataka sukladno ograničenjima koja predviđaju propisani uvjeti zaštite podataka.

11. Društvo nastoji promovirati društveno prihvatljive standarde za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka, čak i preko za to predviđenih zakonskih zahtjeva, kroz pouzdane načine korištenja. Težimo razmjeni podataka s vlastima, nevladinim organizacijama i organizacijama za zaštitu potrošača.

12. Društvo brine i osigurava da se menadžeri i zaposlenici pridržavaju ovih smjernica.

 

ENG
1. The company is committed to the right of the individual (customer, employee, supplier and other interested party) to decide the use of his personal data (“informational self-determination”). We will inform these groups of people with the necessary transparency and clarity about the collection, processing and use of personal data.

2. We process personal data in principle only in the context of the affected explicit and legitimate purpose known by the data subject and therewith compatible purposes. Only the necessary personal data is collected.

3. As far as the processing of anonymous or pseudonymous data has the same benefits, we will prefer these processes over the processing of single personal data.

4. We take particular care that and implement appropriate measures to ensure that personal data are stored accurate and kept up to date.

5. Personal data shall be erased if the knowledge of data is no longer required to achieve the purpose of processing or using and the statutory retention periods have expired.

6. To ensure data security, the necessary technical and organizational measures in accordance with the state of the art are implemented. It must in particular ensure that only authorized personnel may take note of the personal data and that the personal data are available and correct at all times. We also ensure that personal data can be attributed and tracked to their origin.

7. In our business models we ensure through appropriate data protection policies/data privacy statements the full transparency of the processing, as well as the further use, enrichment and transfer of the personal data. We enable self-determined action within the legal requirements.

8. When processing large, complex and, in some cases, unstructured quantities of personal data (big data applications), the company will periodically review the permissibility and necessity of processing to maintain a trustworthy handling of these data and the rights and interests of those affected. The company’s Data Protection Officer plays an important role in this process.

9. We are aiming to collaborate only with partners who offer data protection-compliant solutions and comply with the provisions of the EU GDPR, national data protection laws and other relevant data protection laws and regulations. The company selects its partners particular taking into consideration the adequacy of the technical and organizational measures implemented by them.

10. Within the Group we intend to be able to process and use the data collected by a data controller also by other Group companies in accordance with the statutory requirements. Storage takes place in principle in Europe, but service providers from so-called third countries can also be involved in the processing of personal data within the limits of the statutory data protection requirements.

11. Above and beyond the legal requirements, the company is aiming to promote socially acceptable (industry) standards for the collection, processing and use of personal data through a trustful and confidence-building way of handling. We strive to have an exchange with authorities, non-governmental and consumer protection organizations.

12. The company ensures that the managers and employees comply with these guiding principles.