Lancelot_Pallas


SVI PROIZVODI

ikone-narancaste-01
HERBICIDI

ikone-narancaste-03INSEKTICIDI

FUNGICIDI

ikone-narancaste-04
GNOJIVA I OSTALO

 • Alfil Duplo
  Kontaktno - sistemični fungicid
  Suzbija plamenjaču u vinogradarstvu i krumpiru
  anemptytextlline
  NAJKRAĆA KARENCA U VINOGRADARSTVU U ODNOSU NA OSTALE PRIPRAVKE NA OSNOVI AL-FOSETILA
  Saznaj više
  Alfil Duplo
 • Cosavet DF
  Kontaktni, preventivni fungicid
  Suzbija pepelnicu u vinogradarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu, ratarstvu, cvjećarstvu - pepelnicu na malim kulturama
  anemptytextlline
  Najprodavaniji sumporni preparat u svijetu!
  Razvrstan je izvan skupine otrova!
  Saznaj više
  Cosavet DF
 • Crystal
  Kontaktni fungicid s lokalsistemičnim djelovanjem
  Suzbija pepelnicu u vinogradarstvu i voćarstvu
  Djeluje na pepelnicu na listu i grozdu
  anemptytextlline
  Ne ostavlja ostatke u vinu i ne utječe na fermentaciju!
  Saznaj više
  Crystal
 • Curzate F
  Kombinirani, kontaktno-sistemični fungicid
  Suzbija plamenjaču i crnu pjegavost u vinogradarstvu
  anemptytextlline
  Zbog SC formulacije lakše se miješa drugim sredstvima!
  Oborine ga teško ispiru!
  Saznaj više
  Curzate F
 • CYCLO R liquido
  Cyclo R liqiudo je kombinirani, kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje plamenjača
  anemptytextlline
  Saznaj više
  CYCLO R liquido
 • Difcor
  Sistemični fungicid širokog spektra djelovanja
  U voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrtlarstvu i cvjećarstvu suzbija krastavost, pepelnicu, pjegavosti, moniliju, kovrčavost lista
  anemptytextlline
  Najprodavaniji sistemični fungicid na tržištu
  Saznaj više
  Difcor
 • Dithane DG NeoTec
  Preventivni, kontaktni fungicid širokog spektra djelovanja
  Sadrži mikrohranjiva mangan i cink
  Na malim kulturama suzbija najširi spektar bolesti
  anemptytextlline
  DG formulacija osigurava najbolje otapanje i otpornost na ispiranje oborinama
  Saznaj više
  Dithane DG NeoTec
 • Dithane M-45
  Kontaktni fungicid
  Sadrži mikrohranjiva mangan i cink
  U voćarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu i ratarstvu suzbija plamenjaču, crnu pjegavost, pjegavost lišća, krastavost ploda, kozičavost lišća
  anemptytextlline
  Originalni proizvod najdulje korišten u svjetskoj tehnologiji
  Saznaj više
  Dithane M-45
 • Domark 40 ME
  Sistemični fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem
  Suzbija: pepelnicu u vinogradarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu, ratarstvu i cvjećarstvu
  anemptytextlline
  Široka registracija uz kratku karencu i odlične rezultate iz prakse
  Saznaj više
  POKRENI VIDEO
  Domark 40 ME
 • Eminent 125 EW
  Preventivni sistemični fungicid
  U šećernoj repi suzbija pjegavost lista repe - sivu pjegavost - pepelnicu - hrđu
  anemptytextlline
  Najčešće korišteni fungicid za šećernu repu u svijetu!
  Saznaj više
  Eminent 125 EW
 • Equation Pro
  Kombinirani lokalsistemični fungicid
  Suzbija: plamenjaču u vinogradarstvu i povrtlarstvu - alternariju i baršunastu plijesan u povrću
  Ne utječe negativno na vrenje mošta i preradu rajčice
  anemptytextlline
  Uništava uzročnike plamenjače uz izrazito antisporulantno djelovanje
  Saznaj više
  POKRENI VIDEO
  Equation Pro
 • Fantic F
  Kombinirani, sistemično-kontaktni fungicid
  Suzbija plamenjaču, sivu plijesan i crnu pjegavost u vinogradarstvu
  anemptytextlline
  Zbog izrazite lipofilnosti brže se usvaja u biljku u odnosu na ostale fungicide iz skupine fenilamida
  Saznaj više
  Fantic F
 • Fantic M
  Kombinirani, sistemično-kontaktni fungicid
  Suzbija plamenjaču u vinogradarstvu i povrtlarstvu
  anemptytextlline
  Zbog izrazite lipofilnosti brže se usvaja u biljku u odnosu na ostale fungicide iz skupine fenilamida
  Saznaj više
  Fantic M
 • Impact 25 SC
  Kontaktno-sistemični fungicid
  Učinkovito suzbija pepelnicu, hrđu, pjegavosti u pšenici i ječmu - pjegavost lišća u šećernoj repi
  anemptytextlline
  Najbolji omjer cijene i učinkovitosti u zaštiti žitarica i šećerne repe
  Saznaj više
  Impact 25 SC
 • Indar 5 EW
  Sistemični fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem
  Učinkovito suzbija: pjegavosti, krastavost plodova, pepelnicu, moniliju, trulež plodova u voćarstvu
  anemptytextlline
  Sistemik koji je izdvaja među triazolima zbog širine spektra i rezidualnog djelovanja
  Saznaj više
  Indar 5 EW
 • Karathane Gold 350 EC
  Kontaktni fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem
  Suzbija pepelnicu u vinogradarstvu, povrtlarstvu te jagodama
  anemptytextlline
  Jedini kontaktni fungicid „čistač” koji ima izraženo eradikativno djelovanje na pepelnicu
  Saznaj više
  Karathane Gold 350 EC
 • Neoram WG
  Kontaktni, preventivni fungicid širokog spektra djelovanja i kratke karence
  Suzbija brojne bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu, ratarstvu...
  anemptytextlline
  Najprodavaniji kontaktni fungicid u šećernoj repi u Hrvatskoj i svijetu u 2016.
  Saznaj više
  POKRENI VIDEO
  Neoram WG
 • Proplant
  Sistemični fungicid širokog spektra djelovanja
  Suzbija brojne bolesti u povrtlarstvu, voćarstvu, i cvjećarstvu
  Djelovanje na plamenjače lista i korijenovog vrata
  anemptytextlline
  Jedini fungicid koji od plamenjače uspješno štiti sve povrtne kulture
  Saznaj više
  Proplant
 • Pyrus 400 SC
  Preventivni i kurativni fungicid, površinskog i translaminarnog djelovanja
  Suzbija: sivu plijesan u vinogradarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu i cvjećarstvu
  anemptytextlline
  Jedini botriticid na tržištu s izraženim plinovitim djelovanjem
  Saznaj više
  POKRENI VIDEO
  Pyrus 400 SC
 • Systhane 24 E
  Sistemični fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem
  Suzbija pepelnicu i druge bolesti u vinovoj lozi, voćarstvu, povrću i ukrasnom bilju
  anemptytextlline
  Visoka učinkovitost uz male doze i najpovoljniju cijenu
  Saznaj više
  Systhane 24 E
 • Talendo
  Sistemični fungicid
  Suzbija pepelnicu u vinovoj lozi
  Izuzetno otporan na ispiranje kišom
  anemptytextlline
  Jakim plinovitim djelovanjem štiti groz i list čak i na mjestima koja nisu izravno tretirana
  Saznaj više
  Talendo
 • Topsin M 500 SC
  Sistemični fungicid širokog spektra djelovanja
  U žitaricama suzbija pepelnicu, hrđu, pjegavosti lista, palež klasu i dr.
  U uljanoj repici suha trulež
  anemptytextlline
  Suzbija brojne bolesti u ratarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu
  Saznaj više
  Topsin M 500 SC
 • Yamato
  Sistemični fungicid namijenjen preventivnom i kurativnom suzbijanju
  anemptytextlline
  Suzbija pepelnicu, hrđu, pjegavost lišća u ratarstvu
  Saznaj više
  Yamato
 • Zignal Super
  Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti na krumpiru
  anemptytextlline
  Suzbija plamenjaču i koncentričnu pjegavost
  Saznaj više
  Zignal Super