Mreža skupljanja ambalažnog otpada 4/2018

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN
Travanj 2018

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Istarska županija 09.04.2018.
Finida bb (dvorište 6. maj) Umag 9.00 – 11.00
Brtonigla Nova Vas Brtonigla 12.00 – 14.00
Istarska županija 16.04.2018.
Poslovni prostor Parka d.o.o. Most 25
(u blizini parkirališta CIMOS)
Buzet 09.00 – 10.30
Parkiralište iza doma Josip Daus Cerovlje 12 Cerovlje 12.00 – 14.00
Istarska županija 20.04.2018.
Pokraj tvrtke Agrolaguna d.d. Industrijska zona Žatika Poreč 9.00 – 11.00
Poljoprivredna zadruga Agroistra Industrijska zona Galižana 27 Pula 13.00 – 14.30
Primorsko-gorasnka županija 24.04.2018.
Poljoapoteka Cortina Novo naselje Mravinci bb Čavle 9.00 – 11.00