Temelji zaštite vinove loze od pepelnice

   

Pepelnica je prva bolest stranog podrijetla na vinovoj lozi koja se pojavila u Europi. Njena pojava prvi put je zabilježena 1845. godine, a šest godina nakon toga proširila se u svim zemljama Mediterana. Danas je prisutna na svim područjima gdje se uzgaja vinova loza, a izostankom zaštite može odnijeti i do 90% uroda grožđa. Uzročnik ove bolesti je patogena gljivica Uncunula necator, a bolest osim lista, napada i sve ostale dijelove loze – zelene izboje, cvat, bobe i vitice.

Znaci bolesti se očituju na svim zelenim dijelovima (listovima, peteljkama lista i zelenim izbojima, viticama, cvatu, peteljkovini i bobama) vinove loze. Listovi mogu biti napadnuti u svakom stadiju razvoja, od tek otvorenih do potpuno razvijenih listova. Na licu zaraženih listova pojavljuje se bjelkasta prevlaka koja potječe od micelija i oidia. Napadnuti dijelovi zaostaju u rastu uslijed čega dolazi do uvijanja i kovrčanja lista. Kod jakih zaraza čitav list se osuši. Na peteljkama listova može se pojaviti bjelkasta prevlaka ispod koje se nalazi nekrotizirano tkivo. Štete od napada na listu su obično male. Prisutstvo parazita na listovima najavljuje jači napad na grozdove.

Mladice mogu biti napadnute od momenta izlaženja iz pupa pa sve dok ne odrvene. Prije zriobe drva mogu se primijetiti na mladicama slabo izražene zrakaste mrlje. U početku su te mrlje pepeljaste, a s vremenom postaju plavkaste te su lakše uočljive na zelenim mladicama. Micelij koji je pepeljast ubrzo postaje taman, tkivo odumire, a na rozgvi ostaju mjesta čokoladne boje.

Za zaštitu grozdova od pepelnice naročito je važan fungicid CRYSTAL, novog i pojačanog načina djelovanja. CRYSTAL djeluje izrazito preventivno uz ograničeno kurativno djelovanje, naročito na ljetnu infekciju pepelnice. Vrlo brzo  nakon primjene veže se na voštanu prevlaku zbog čega je izuzetno otporan na ispiranje kišom. Sa voštane prevlake boba CRYSTAL se plinovitom fazom širi na nezaštićene dijelove grozda i mladica, što mu daje veliku prednost pred ostalim fungicidima. Zbog ovih svojstava naročito se dobro pokazao u primjeni na strmim terenima, terasama i u vinogradima gdje su teški uvjeti za rad i prskanje. CRYSTALje fungicid potpuno novog načina djelovanja čija je osnovna svrha spriječiti nove zaraze u ljetnom periodu, upravo kada je pritisak bolesti najjači; preparat koji se pokazao kao vrhunsko rješenje u borbi protiv pepelnice ne samo vinove loze, nego i najznačajnijih povrtnih kultura. CRYSTAL se na vinovoj lozi primjenjuje u koncentraciji 0,025-0,03% tj. 25-30 ml na 100 l vode,a može se primjeniti do pet puta u jednoj vegetaciji. Treba izbjegavati prskanje vinograda pri visokim dnevnim temperaturama, pa je preporuka da se zaštite vrše rano ujutro ili u večernjim satima.

   

Talendo je novi fungicid na bazi djelatne tvari prokinazid  za zaštitu vinove loze od pepelnice sa jedinstvenim načinom djelovanja. Ova djelatna tvar djeluje dvojako na uzročnika bolesti: kemijski i biokemijski.

Kemijsko djelovanje očituje se u poremaćaju klijanja spore. Spora formira apresorij koji je deformiran i nije sposoban izvršiti infekciju.

Biokemijsko djelovanje podrazumijeva sposobnost aktivne materije da aktivira i stimulira imuno sustav biljke kroz aktivaciju velikog broja enzima.Talendo zadržava efikasnost i pri nižim temperaturama. Jedna od specifičnosti djelovanja fungicida Talendo je i njegova plinovita faza. Zahvaljujući visokom naponu pare, sredstvo ne pokazuje svoje djelovanje samo na mjestu aplikacije, već i u neposrednoj okolini. Ovaj fenomen je od posebne važnosti pri zaštiti bobica u vrijeme zatvaranja grozdova.

Talendo se primjenjuje u dozi od 0,25 l/ha odnosno 25 ml na 100 litara vode. Faza razvoja vinove loze kada se preparat može primijeniti je od kretanja vegetacije pa sve do 28 dana prije berbe,
odnosno sve dok postoji opasnost od infekcije. Talendo se primjenjuje isključivo preventivno prije ostvarene infekcije. Preporučuje se primjena 2-3 tretmana u bloku, ali može i naizmjenično sa fungicidima drugačijeg mehanizma djelovanja.

Robert Vučinić, dipl.ing.agr.
AgroChem MAKS d.o.o.