Mreža skupljanja ambalažnog otpada

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN
Lipanj 2017

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Karlovačka županija 01.06.2017.
Agroprojekt d.o.o. Obala Trnskog 19 Karlovac 8.00 – 10.00
Medven trgovina d.o.o. Mali Erjavec 4 Mali Erjavec 11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1 Vivodina 13.00 – 15.00
Brodsko – posavska županija 05.06.2017.
Braniteljska zadruga Kobaš Kloštarska 6 Slavonski Kobaš 09.00 – 11.00
Karlovačka županija 07.06.2017.
Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna Duga Resa 8.00 – 10.00
Osječko – baranjska županija 09.06.2017.
Općina Gorjani Kula 1 Gorjani 08.00 – 10.00
Karlovačka i Ličko – senjska županija 19.06.2017.
Madig – Mrežnica d.o.o. Kralja Zvonimira 131 Otočac 8.00 – 10.00
Poljopromet d.o.o. Lički Osik 81 (Stari) Lički Osik (Stari) 11.00 – 13.00
Vukovarsko – srijemska županija 27.06.2017.
Kooperacija Vupik Željeznička 33 Čakovci 08.30 – 11.00.
Agro Tovarnik Rusinjska b.b. Mikluševci 11:30 – 13.00
Bjelovarsko – bilogorska županija 29.06.2017.
P.Z. Štefanje Štefanje 84 a Štefanje 8.00 – 10.00