PYXAL – novo rješenje u suzbijanju maslininog medića

Integrirana zaštita maslinika

VAŽNE NOVOSTI U SUZBIJANJU MASLININOG MEDIĆA

PYXAL – novo rješenje u suzbijanju maslininog medića, insekticid koji ne šteti korisnim kukcima u masliniku i ne potencira čađavicu

Europsko zakonodavstvo propisuje da se djelatne tvari sredstava za zaštitu bilja ne smiju više koristiti u praksi, ukoliko nisu uvrštene na listu pripravaka dozvoljenih u Europskoj uniji. Trenutno se ovaj program provodi u praksi u EU, ali i Hrvatskoj.

Do sada je veliki broj starih djelatnih tvari uklonjen sa tržišta, a pri tome su najviše pogođeni insekticidi, od kojih je veliki broj u postupku ukidanja. Među insekticidima koji se ukidaju najviše je organofosfornih. Organofosforni insekticidi bili su vrlo važni u zaštiti voćarskih kultura, pa tako i masline.

Stari tj. zastarjeli pripravci ukidaju se na tržištu Europe, ali i u Hrvatskoj. Zahtjevi tržišta i korisnika kreću se u smjeru manje opasnih, selektivnih pripravaka, a sve u cilju smanjene opasnosti za korisnike i konzumente.

Insekticidi nove generacije za suzbijanje, primjerice maslinovog i jasminovog moljca, ubrajaju se u regulatore razvoja kukaca s djelovanjem na jaja i ličinke samo onih štetnika koje želimo suzbiti. Takvi pripravci učinkoviti su na štetne kukce, rezistentne na druge insekticide. Mogu se primijeniti za vrijeme cvatnje (nema utjecaja na pčele). Idealni su za programe integrirane zaštite, a neki se koriste i u ekološkoj proizvodnji.

Većina novih pripravaka za suzbijanje maslinine muhe ili moljca te maslinova medića razvrstana je izvan skupina otrova i naročito je važno da nema negativnog utjecaja na predatorske korisne insekte.

INTEGRIRANA ZAŠTITA MASLINIKA

U integriranoj zaštiti maslina najvažnije je praćenje i procjena napada štetnika. U tu svrhu potrebno je pažljivo kontrolirati maslinik i koristiti različite vrste mamaca, feromona ili žutih ploča za praćenje pojave štetnika ali i za suzbijanje pojedinih vrsta.

Maslinova muha prati se žutim pločama ili hranidbenim mamcima ili feromonima (npr. Controltrap) i redovitim vizualnim pregledima. Maslinov moljac se prati feromonskim mamcima (npr. Lepitrap) radi određivanja rokova suzbijanja.

Maslinova muha se može kontrolirati metodom privuci i ubij gdje muhu privlači sintetizirani protein, a ubija insekticid. Danas se na našem tržištu nalazi pripravak SUCCESS BAIT koji je već gotova kombinacija, a nanosi se lokalno, na pojedina stabla. Obzirom da je razvrstan izvan skupina otrova i da ima prirodno porijeklo predstavlja dobro rješenje u integriranoj zaštiti.

PYXAL je novi insekticid za suzbijanje maslininog medića, a odlično se uklapa u integriranu zaštitu maslinika. Maslinin medić je štetnik koji se razmnožio u maslinicima u kojima su korišteni stari, neselektivni insekticidi protiv maslinovog moljca i muhe. Često je djelovanje takvih insekticida narušavalo ravnotežu u masliniku, maslinin medić uglavnom je bio otporan na takvu kemijsku zaštitu i rezultat je bila povećana populacija ovog štetnika i čađavica na stablima, kao posljedica ispuštanja medne rose. PYXAL je insekticid na osnovi nove djelatne tvari – piriproksifena, a u Hrvatskoj je dozvoljen za korištenje u voćarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu. Na maslinama se koristi za suzbijanje štitastih ušiju (Saissetia oleae, Lichtensia viburni, itd.), odnosno maslininog medića, lempirikinog štitaša i sličnih štetnika. Preporučljiva je primjena u dozi od 20-60 ml na 100 litara vode.

PYXAL se primjenjuje u svibnju i lipnju protiv ličinki maslininog medića i jaja slijedećih generacija ovog štetnika. U našim uvjetima (Dalmacija i Istra) primjena PYXALa trebala bi se planirati prije ili iza cvatnje maslina, ovisno o pojavi ličinki.

 

Igor Gomezelj, dipl. ing. agr., MBA

AGROCHEM-MAKS d.o.o.