VRHUNSKIM PREPARATIMA DO VRHUNSKIH PRINOSA ULJANE REPICE

Budući je uljana repica četvrta kultura po zastupljenosti sjetvenih površina u RH, svakako zauzima posebno mjesto i pozornost radi pravovremenog provođenja adekvatne zaštite. Stoga je upravo  proljetna zaštita uljane repice od bolesti i napada insekata (štetnika)  obavezna mjera ukoliko se očekuju visoki i stabilni prinosi. U proljetnom tretmanu  suzbijaju se bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.) i siva plijesan (Botrytis cinerea). Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) suzbija se u cvatnji, dok se suzbijanje  koncentrične  pjegavosti  (Alternaria spp.) u praksi pokazalo  uspješnije  u  fazi  stvaranja prvih komuški. Važno je za napomenuti da crna pjegavost (Alternaria brassicae) može drastično utjecati na smanjenje prinosa. Simptomi se javljaju na svim nadzemnim dijelovima, a veličina pjega ovisi o domaćinu i Alteranaria vrsti. Prve pjege su u početku male i klorotične. Napredovanjem bolesti dostižu 0,5-2,5 cm u promjeru, okruglog su izgleda s više koncentričnih krugova. Posebno je štetna pojava pjegavosti na komuškama koje mogu ostati bez sjemena ili se raspucavaju pa se sjeme rasipa.

TOPSIN M 500 SC je sistemični fungicid na osnovi potpuno nove djelatne tvari na hrvatskom tržištu, tiofanat-metila iz skupine benzimidazola. Tiofanat-metil karakterizira specifičan način djelovanja jer spriječava diobu stanica, otežava respiraciju i biosintezu sterola te na taj način onemogućuje razvoj i reprodukciju patogenih gljivica i zaustavlja proizvodnju mikotoksina. Ovakav nov mehanizam djelovanja jamči visoku i pouzdanu učinkovitost u suzbijanju patogenih gljivica uz istovremeno povoljno djelovanje na rast tretiranih biljaka i sam urod.

TOPSIN  M 500 SC preventivnog je i kurativnog djelovanja te spriječava infekciju i simultano suzbija više različitih bolesti na tretiranim biljkama. Dugotrajnog je djelovanja, otporan na svjetlosnu razgradnju i ispiranje kišom, a vrlo se dobro miješa s ostalim sredstvima za zaštitu bilja. Ima odlične toksikološke karakteristike.

Topsin M 500 SC u uljanoj se repici koristi za suzbijanje svih najznačajnijih gore navedenih bolesti koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.), sive plijesni (Botrytis cinerea), suhe truleži           (Leptosphaeria maculans) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u dozi od 1,4 l/ha kada se stvore povoljni uvjeti za razvoj bolesti ili nakon pojave prvih simptoma.

Osim zaštite protiv bolesti u proljeće, na uljanoj se repici, čim se pojave cvjetni pupovi,  javlja  najznačajniji  štetnik – repičin sjajnik (Meligetes aeneus). Njegovo je suzbijanje obvezatno, u nekim godinama čak i dva puta. Sjajnik izgriza pupove i time sprječava tvorbu sjemena. Kada se na jednom vršnom cvatu (dok je još  prekriven lišćem) uoči 0,8-1 sjajnik, kreće se u zaštitu. Za suzbijanje tog štetnika najbolju učinkovitost, zbog izraženog dugotrajnog rezidualnog djelovanja, pokazao je preparat NURELLE D. Ovaj pripravak sadrži organofosfornu komponentu u kombinaciji s piretroidom (Klorpirifos-etil+cipermetrin), što ga čini najboljim i pouzdanim riješenjem u odnosu na klasične piretroide. Koristi se za suzbijanje repičine pipe (Ceutorhyncus napi) i repičinog sjajnika (Meligetes aeneus) u dozi od 0,5 l/ha, neposredno prije cvatnje. Iskustvo i praksa pokazalo je da se problem  sjajnika (Meligetes aeneus)  najuspješnije rješava upravo upotrebom pripravka NURELLE D. Upravo dugotrajno rezidualno djelovanje najjače je oružje i karakteristika ovog pripravka te je zbog toga NURELLE D prvi izbor svakog ozbiljnijeg proizvodjaca uljane repice.

Što se tiče širokog izbora sredstava koja spadaju u skupinu piretroida izdvaja se piretroid Cythrin Max (a.t. cipermetrin) kojeg karakterizira široka registracija u gotovo svim kulturama. Tehnički gledano cipermetrin je mješavina osam različitih izomera, a svaki od njih ima svoje kemijske i biološke karakteristike zbog čega ova aktivna tvar suzbija veliki broj štetnika. Cythrin Max odlikuje dugotrajno djelovanje jer se ne razgrađuje pod utjecajem sunčevog svijetla niti se ispire uslijed oborina već 2 sata nakon primjene. Primjenjuje se u dozi 50 ml/ha prilikom pojave štetnika, najkasnije do stadija razvoja komuški (BBCH 73).

 

Mihaela Markovic, dipl.ing.agr.

AGROCHEM-MAKS d.o.o.