MEGAFOL – NAJBOLJE SREDSTVO PROTIV STRESA

Stres na biljkama mogu uzrokovati različiti vanjski tzv. abiotički faktori ili njegovi uzroci mogu biti drugi organizmi kao što su patogene gljivice, štetni kukci ili korovi i tada govorimo o biotičkom stresu. Sam intenzitet poljoprivredne prizvodnje u svrhu ostvarivanja visokih uroda, visoke kvalitete, u velikoj mjeri iscrpljuju biljni organizam pa ga također možemo nazvati izvjesnim stresom za biljku.

Najvažniji abiotički faktori koji mogu uzrokovati stres na biljkama su voda i temperatura. Naime, biljka za svoj optimalan razvoj zahtijeva određenu količinu vode pa prevelika količina vode može uzrokovati oticanje i pucanje biljnih stanica, a nedostatak vode sušenje cijele biljke. Isto tako, izlaganje biljaka niskim temperaturama utječe na količinu i intenzitet apsorpcije vode i hranjivih tvari, što dovodi do isušivanja i gladi, a u pojedinim slučajevima ekstremno niskih temperatura, stanične se tekućine mogu zamrznuti i uzrokovati ugibanje biljaka. Izlaganje visokim temperaturama, s druge strane, nepovratno narušava strukturu proteina i uzrokuje tzv. „topljenje“  staničnih stjenki i membrana što se odražava na njihovu propusnost.  Osim temperature i vode, stres može uzrokovati i jak vjetar koji svojom snagom može izravno oštetiti biljku ili se može odraziti na pojačano isparavanje kroz lisne puči, uzrokujuću sušenje biljaka. U abiotičke stresove se ubrajaju i stresovi uzrokovani bilo viškom, bilo manjkom dodanih agrokemikalija, dakle gnojiva i pesticidi. Nedostatna ili neumjerena količina agrokemikalija odražava se na poremećaje u ravnoteži prehrane ili uzrokuje toksičnost pa tako povišena razina soli ili teških metala u biljnom organizmu može uzrokovati opasne fiziološke i biokemijske aktivnosti koje mogu biti pogubne za biljni organizam.

Biotičke stresove u biljkama uzrokuju drugi organizmi kao što su patogene gljivice, štetni kukci, bakterije i korovi, koji se direktno odražavaju na biološke funkcije u biljkama i  narušavaju rast i razvoj biljaka.

U svakoj kategoriji živih organizama, kako kod čovjeka, tako i kod bilo kojih kulturnih biljaka, jače jedinke će bolje podnijeti stres, a one oslabljene biti će sklonije podlijeganju različitim simptomima. Pitate se, stoga,  što biljke čini jakima i manje osjetljivima na stres? To su aminokiseline!

Aminokiseline su temeljni sastojci u procesu sinteze proteina, glavnih komponenti biljnih stanica. Čak 20 važnih aminokiselina uključeno je u proces svake biljne funkcije, a istraživanja su dokazala da aminokiseline mogu izravno utjecati na fiziološke aktivnosti i snagu biljke. Dakle, svaka biljka treba aminokiseline da bi se uspjela oduprijeti svim mogućim stresovima.

Jačanje biljaka postiže se korištenjem prirodnog biostimulatora, MEGAFOLA koji je zapravo spoj najznačajnijih aminokiselina i ostalih faktora rasta pa osim što ojačava biljni organizam, MEGAFOL pojačava fotosintetsku aktivnost, osigirava hormonalnu ravnotežu biljaka, potiče rast, razvoj i produktivnost biljaka te osgurava bolji i svježiji izgled voća i povrća.

MEGAFOL je u potpunosti proizveden od biljnih sirovina i siguran je za korisnike, tretirane kulture i okoliš. Ovaj biostimulator sadrži 28% aminokiselina isključivo biljnog porijekla; jedinstvena je formulacija betaina, aminokiselina i proteina koji štite biljku od biotskih i abiotskih stresova (ekstremne temperature, suša, oštećenja od tuče). Zahvaljujući sadržaju izabranih proteina, aminokiselina, energetske rezerve biljke su očuvane, a sinteza proteina, oplodnja i formiranje plodova su značajno poboljšani i na taj je način stimulirano povećanje prinosa.

Primjenom Megafola, odmah se stimuliraju metaboličke aktivnosti unutar biljke. Aplikacija odabranih elemenata koji se nalaze u Megafolu djeluje izravno na produktivni potencijal biljke te poticanje brzog i uravnoteženog rasta i razvoja.

UPUTE ZA PRIMJENU (folijarna aplikacija):

KULTURA
VRIJEME PRIMJENE
DOZA
Voće, vinova loza, agrumi, maslina, jagoda Svakih 10-15 dana tijekom vegetacije 2-3 l/ha
Povrće (paprika, rajčica, patlidžan, krastavci, salata….) Biljke na otvorenom

Biljke u zaštićenom prostoru svakih 10-15 dana nakon presađivanja

2-3 l/ha

1,5-2 l/ha

Industrijsko bilje (šećerna repa, suncokret, soja, duhan, ulj.repica) Svakih 10-15 dana, odnosno u svim slučajevima nepovoljnim za rast biljaka 2-3 l/ha
Žitarice, kukuruz U slučajevima nepovoljnim za rast biljaka (suša, tuča, mraz, fitotoksičnost pesticida…) 2-3 l/ha

Višegodišnja praktična iskustva primjene Megafola u Hrvatskoj pokazala su odlično djelovanje ovog pripravka u različitim vremenskim uvjetima. Megafol je našao svoju primjenu kako u vinovoj lozi i voćarstvu tako i u ratarskim kulturama, povrću i ukrasnom bilju.

Mato Antunović, dipl. ing. agr.

AGROCHEM-MAKS d.o.o.