Zaštita soje od korova – Laguna 75 WG

Soja je jedna od najznačajnijih ratarskih kultura. Zrno soje sadrži 35 do 50% bjelančevina i 18 do 24% ulja. Uzgaja se više od 4000 godina. U svijetu se proizvodi na više od 70 miliona hektara, a u Hrvatskoj prosječno 40 do 50 000 ha s tendencijom porasta. Koristi se za:

 1. ishranu stoke
 2. ishranu ljudi (kruh, kolači, zamjena za meso, sir, ulje …)
 3. u raznim industrijama (pekarska, farmaceutska, tekstilna, automobilska, u industriji pesticida i dr.)
 4. dobra je u plodoredu jer obogaćuje tlo dušikom

Zbog svega navedenog, kao i zbog dobre ekonomske isplativosti, vlada veliki interes za sojom kod nas i u svijetu. Među važnim faktorima za proizvodnju soje (tlo, klima, sjeme, gnojidba, obrada tla, sjetva i dr.), zaštita soje od korova jedna je od najvažnijih tehnoloških mjera.

Korovi su veliki konkurenti usjevu soje i mogu umanjiti urod od 10 do 100 %, ovisno o vrsti i brojnosti korova te agroekološkim uvjetima uzgoja soje. Najveća konkurentnost korova je od nicanja soje do zatvaranja redova, odnosno dok se ne postigne potpuna pokrovnost tla (4 do 6 tjedana kakon nicanja ili do faze razvoja soje 5 do 6 troliski). To je kritični period borbe protiv korova u soji. U tom periodu korovi niču, prije ili s nicanjem soje, (pogotovo širokolisni) i razvijaju se brže od soje (budući da im niže temperature u to vrijeme manje škode rastu). Ukoliko se korovi ne suzbiju u tom periodu na vrijeme, posljedice su velike i kasnije ih je praktički nemoguće rješiti. Na našem području, najagresivniji širokolisni korovi su: ambrozija, loboda, štir, dvornici, mračnjak (abutilon), čičak, kužnjak, osijak, slak i dr. Od uskolisnih korova agresivni su: koštan, muhar, svračice, divlji sirak (iz sjemena i rizoma), divlje proso i pirika. Višegodišnji širokolisni korovi (slak, osjak) te višegodišnji travnati korovi (sirak, pirika, zubača) niču tijekom cijele vegetacije. Korovi koji niču nakon zatvaranja redova u pravilu nanose manje štete.

Uspjeh suzbijanja korova u soji ovisi o:

 1. vrsti korova
 2. brojnosti korova
 3. tipu tla
 4. plodoredu
 5. klimatskim uvjetima
 6. izboru herbicida i dozi
 7. kvalitetnoj aplikaciji

Vrijeme primjene herbicida u soji

Ovisno o vrsti i brojnosti korova, vremenu njihova nicanja te klimatskim uvjetima danas se herbicidi u soji najčešće primjenjuju:

 • Iza sjetve a prije nicanja soje (pre emergence). Kod ovog načina primjene zahtjeva se ravno tlo, sitna struktura tla, dubina sjetve 4 do 5 cm, 10 do 15 milimetara oborina u roku od 10 dana od primjene herbicida. Nedostatak ovakvog načina je taj što se herbicidi ne mogu isprati u dublje slojeve tla te propuštaju neke višegodišnje širokolisne korove (osjak, slak). Nedostatak navedene količine oborina rezultira slabom učinkovitošću.
 • Nakon nicanja soje i korova (post emergence). Zbog manje ovisnosti o oborinama i zbog pojave korova koji niču jako dugo i iz raznih dubina tla (mračnjak, čičak, kužnjak i dr.) ovo je danas najkorišteniji način primjene herbicida u soji. Ovaj način tretiranja daje odlične rezultate na svim dobro obrađivanim njivama sa umjerenom brojnošću sjemena korova i gdje su stručno i na vrijeme izvršene sve ostale agrotehnološke operacije (oranje, priprema tla i dr).

Laguna 75 WG u zaštiti soje od korova

Od svih post emergence herbicida u soji danas je najprimjenjivaniji i najefikasniji herbicid Laguna 75 WG (oksasulfuron 750 g/kg). Laguna 75 WG je translokacijski i djelomično zemljišni (rezidulni) herbicid za suzbijanje širokolisnih (mračnjak, čićak, štir, loboda, ambrosija, dvornici i dr.) i nekih travnatih (koštan i divlji sirak iz sjemena u fazi 1 do 3 lista) korova u soji. U biljku korova Laguna ulazi putem lista (translokacijski) i korjena korova (za što je potrebna vlaga).

Mehanizam djelovanja Lagune 75 WG

Obavlja se inhibicija enizma acotelaktat sinteze (ALS), što dovodi do zaustavljanja sinteze bjelančevina, rasta biljke i njezina ugibanja. Djelatna tvar oksasulfuron, nakon apsorpcije, kola u sve djelove biljke i najviše se koncentrira u meristemskom tkivu (tkivu rasta). Prvi vidljivi učinci su upravo na tim mjestima u obliku žučenja, zastoja u porastu i samog odumiranja biljke koje nastupa od 7 do 30 dana nakon primjene Lagune.

Meristemsko tkivo (tkivo rasta)

Prednosti Lagune 75 WG u odnosu na sve ostale post emegence herbicide u zaštiti soje

 • To je najtolerantniji herbicid u primjeni nakon nicanja soje
 • To je jedini herbicid koji se može primjeniti već u fazi nicanja soje (u polovičnoj dozi), bez depresivnog djelovanja na soju. Upravo zbog ove osobine Lagune u praksi ne trebamo gledati fazu uzrasta soje (ili da li je uopće niknula) već fazu korova i tretirati ga u najosjetljivijoj fazi (kotiledoni do 2 lista) s polovičnom dozom Lagune. Ova prednost Lagune omogućava pravovremeno i efikasno suzbijanje korova s malim dozama i sa smanjenim troškovima po hektaru.
 • Laguna efikasno suzbija najotpornije širokolisne korove kao i one koji niču dugo i iz raznih dubina tla (čićak, mračnjak…).

Vrijeme primjene Lagune 75 WG

Laguna se može primjeniti jednokratno i dvokratno. U praksi se pokazalo, kod jednokratne primjene, da su često puta neki korovi prerasli fazu i ne postiže se zadovoljavajući učinak. Zbog toga je sigurnija, efikasnija i jeftinija dvokratna primjena s polovičnim dozama. 

Jednokratna primjena:

Laguna 75 WG + Trend 90 = 100 g/ha + 0,15 % + Harmony SX 12 g/ha

 • faza korova kotiledoni do maksimalno 3 do 4 lista
 • faza soje od 1 do 3 troliske

Harmony SX dodajemo ako su neki širokolisni korovi (loboda, dvornici, ambrosija) prerasli fazu 4 lista. U tom slučaju Harmony SX pospješuje djelovanje na te korove. Harmony SX dodajemo i u slučaju ako su prisutni korovi štavelj, crna pomoćnica i broćika koje sama Laguna ne suzbija.

Dvokratna primjena:

I. Laguna 75 WG + Trend 90 = 50 g/ha + 0,15 %

 • faza korova kotiledoni do 2 lista
 • faza soje kotiledoni do 1 troliske

II. Laguna 75 WG + Trend 90 = 50 g/ha + 0,15 % + Harmony SX 7 do 12 g /ha

 • faza korova kotiledoni do 2 lista
 • faza soje 1 do 2 troliske

Doza Harmonya SX ovisi o vrsti i fazi korova.

Kod dvokratne primjene treba strogo voditi računa da se drugi tretman ponovi (zavisno o klimatskim prilikama) nakon 5 do 7 dana kako korov ne bi prerastao navedenu fazu razvoja.

     
Laguna 75 WG: 2 X 50 g/ha + Trend 0,15 %

Neki problemi u praksi:

U zadnje vrijeme obavlja se reduciranje određenih tehnoloških operacija u proizvodnji ratarskih kultura pa tako i soje:

 1. izostavljeno ili zakašnjelo prašenje strništa, dovodi do velikog osjemenjenja korova te povećanja njihove brojnosti na njivama
 2. izostanak ili nepravovremeno zimsko oranje
 3. loša priprema tla za sjetvu itd.

Sve navedeno, pogotovo na teškim i slabo obrađivanim tlima, nameće zahtjev da se u soji mora primjeniti kombinirani način suzbijanja korova. Naime, na takvim njivama potrebno je primjeniti herbicid SENAT WG (metribuzin 700 g/kg) u dozi 0,5 do 0,75 kg/ha iza sjetve a prije nicanja soje. Za naknadno niknule problematične korove (mračnjak, osjak, čičak i dr.) potrebno je primjeniti preparat Lagunu 75 WG. Za suzbijanje jednogodišnjih travnatih korova (muhar, koštam, svračica) i višegodišnjih korova (divlji sirak, pirika, zubača) potrebno je primjeniti preparat TARGA (kizalafop-etil-ester 50g/l) u dozi 1,5 do 3 L/ha ovisno o vrsti i uzrastu korova. Ovim kombiniranim načinom rješit će se problem korova i na najteže zakorovljenim njivama (takvih je jako puno). U suprotnom, ne postiže se zadovoljavajuće suzbijanje korova.


Neuspjelo tretiranje korova u soji

mr. sc. Ante Penić

                                                                                   Hrvoje Hefer, dipl. ing. agr.

                                                                                   AGROCHEM-MAKS d.o.o.