ACANTO PLUS – Najbolje rješenje u borbi protiv bolesti lista žitarica

Obzirom na sve nestabilnije klimatske uvjete proizvodnje, koji nam rezultiraju povećanim rizikom od biljnih patogena, treba ozbiljno razmisliti što će nam donijeti sigurnu zaštitu usjeva i osigurati maksimalni i očekivani prinos.

Klimatski uvjeti, odnosno česta izmjena oborina i visokih temperatura, idealni su preduvjeti za sve patogene koji mogu ozbiljno utjecati na zdravstveno stanje usjeva, a time i rezultirati smanjenjem prinosa. Još jedan značajni čimbenik u razvoju patogena je gusti sklop usjeva. Uvijek se u gušćim sklopovima usjeva prije i intenzivnije pojavljiva bolest.

Ove godine imamo dva roka sjetve ozimih usjeva (sjevta do 01.11. i sjetva poslije 20.11.). Prvi rokovi sjetve obećavaju maksimalni genetski potencijal jer su optimalno gustog sklopa i nalaze se u fazi od prvog na drugo koljence (BBCH 31 – 32).

Zašto ACANTO PLUS?

Prvi rokovi sjetve, koji imaju od 400 do 600 vlati po jednom m2, odličan su preduvjet za razvoj bolesti jer imaju optimalno gust sklop. Temperature su se ustalile na 20 oC u razdoblju od 10 dana što, također, ide u prilog bolesti. Količina vlage i odumrlo lišće iz busanja je optimalno, a na njemu se patogena gljivica razvija. Još su dva vrlo bitna čimbenika koja mogu utjecati na jaču ili slabiju infekciju usjeva: sjetva vlastitog sjemena koje nije očišćeno (trijerirano) i nije tretirano fungicidima te uži plodored s reduciranom obradom tla, što je, također, odličan preduvjet za infekciju.

Sad je vrijeme za preventivnu zaštitu žitarica s ACANTOM PLUS!

U preventivnoj dozi od 0,75 L/ha s Acantom Plus imamo najbolje raspoređenu fungicidnu otopinu po lisnoj površini s vrlo učinkovitim prijanjanjem na biljku i usvajanjem biljke. Vrlo bitna prednost fungicida Acanto Plus je difuzna zaštita, odnosno zaštita s aplicirane površine na neapliciranu putem plinskih para. To je vrlo bitna zaštita kod gustih sklopova jer se aplikacijom jednostavno ne može pokriti kompletna lisna masa. Nadalje, prednost sredstva Acanto Plus, u odnosu na ostale fungicide, akumulacija je djelatne tvari u pazušcu lista odakle se translaminarno i akropetalno (prema gore) djelatna tvar raspoređuje po listu i pruža dugu i učinkovitu zaštitu.

Još jedna bitna stvar i prednost Acanta Plus, u odnosu na ostale fungicide, je i u tome što s dozom od 1 L/ha ima i kurativnu snagu, odnosno zaštitu usjeva od bolesti u periodu i od 5 do 7 dana od prvih primijećenih simptoma. Tu moramo dati  i određenu dozu ograničenja jer prvim simptomima smatramo samo vrlo rane stadije infekcije, a ne situacije kada već imamo oštećenu lisnu masu.

I za kraj priče o prednostima ACANTA PLUSA ispred ostalih fungicida, zasigurno moramo istaknuti „greening effect“ pikoksistobilurina koji je najuočljiviji upravo u usporedbi s drugim fungicidima iz skupine strobilurina. Upravo taj vrlo izraženi i učinkoviti zeleni efekt nam, održava biljci zdravu kondiciju, pomaže da biljka lakše prebrodi stresne situacije, produžuje vegetaciju te povećava i poboljšava kvalitetu prinosa.

Svakako treba još i istaknuti, a što je vrlo bitno poljoprivrednim proizvođačima, da se Acanto Plus može miješati sa svim sredstvima za zaštitu bilja kao i s regulatorima rasta, no prije miješanja preporučujemo da nas obvezno kontaktirate kako ne bi napravili pogrešku u dodavanju i izboru pesticida.

Ovo su samo neki od razloga zašto primijeniti Acanto Plus u borbi protiv bolesti lista no vjerujemo da će te baš Vi primjenom fungicida Acanto Plus pronaći bar još jedan razlog više jer su ga pronašli i mnogi poljoprivredni proizvođači u Europi gdje je Acanto Plus daleko najprodavaniji fungicid u borbi protiv bolesti lista u žitaricama.