Suzbijanje kalifornijske štitaste uši

Kalifornijska štitasta uš (Quadrispidiotus perniciosus) je jedan od ključnih štetnika u voćnjacima diljem Hrvatske i regije. Početak aktivnosti ovog štetnika vezan je uz rast temperatura i početak vegetacije.

Ovaj maleni kukac siše biljne sokove na kori izboja, grana i debla, a nešto manje na plodovima i lišću. Prilikom sisanja kalifornijska štitasta uš istovremeno ubrizgava otrovnu slinu u biljno tkivo uzrokujući njegovo izobličenje te prerano opadanje lišća i propadanje izboja i grana. Na mjestima uboda ostaju crvene mrljice, prepoznatljiv pokazatelj prisutnosti kalifornijske štitaste uši.

Iako je najštetnija na jabukama i kruškama, kalifornijska štitasta uš se može pojavljivati i na koštićavim i orašastim voćkama pa i na ukrasnom drveću. Važno je znati da su ličinke pokretljive samo u jednoj fazi koja je kratka pa je intenzivno širenje na velike udaljenosti onemogućeno prirodnim faktorima i glavni je način širenja preko sadnog materijala.

Pojedine jedinke ne mogu uzrokovati štete velikih razmjera, ali jedna ženka i njezino potomstvu u jednoj sezoni mogu odložiti nekoliko tisuća jaja i ako se populacija kalifornijske štitaste uši ne kontrolira i suzbija, ona u potpunosti može uništiti urod. Vrlo često je kalifornijska štitasta uš veći problem na starijim stablima, razvijenih krošnji u kojima je teško postići kvalitetnu pokrovnost prilikom tretiranja, ali ni mlađa stabla nisu pošteđena od napada.

Jaki napad štitaste uši – lipanj

Kalifornijska štitasta uš prezimljuje kao ličinka. Treba naglasiti da je tijekom oštrih i hladnih zima, smrtnost prezimljujućih oblika velika, ponekad i 90%-tna, a problemi se pojavljuju kod blagih zima.Prve ličinke se javljaju krajem svibnja i u lipnju, druga generacija se pojavljuje krajem srpnja i u kolovozu, a treća u kolovozu i rujnu. Generacije se preklapaju pa se na zaraženim voćkama mogu pronaći različiti razvojni stadiji.

Kao što smo već naglasili, glavni faktor širenja kalifornijske štitaste uši je prijenos sadnim materijalom pa će jedna od osnovnih mjera zaštite biti upravo oprez, pregled na prisutnost ovoga štetnika, dobra higijena u proizvodnji te ostale mjere zaštite protiv drugih štetnika, kojima će se uvelike smanjiti i zaraza kalifornijskom štitastom uši.

U pokusima provedenim 2013., 2014. i 2015. godine na području međimurske županije tražili smo najbolju kombinaciju sredstava za suzbijanje kalifornijske štitaste uši. Najbolji rezultati su postignuti sa tri usmjerena tretiranja na ovog štetnika:

1.tretiranje – NUFOS (klorpirifos) u dozi 1,5 l/ha uz dodatak okvašivača MASTER WET
2.tretiranje – PYXAL (piriproksifen) u dozi 0,5 l/ha, primjena 10-14 dana prije cvatnje
3.tretiranje – DALI (imidakloprid) u dozi 0,5 l/ha, primjena krajem svibnja ili početkom lipnja.

Druga generacija – štete na plodu

SUZBIJANJE KALIFORNIJSKE ŠTITASTE UŠI SA NAVEDENIM PRIPRAVCIMA TREBA PROVESTI SA MINIMALNO 800 L ŠKROPIVA, U PROTIVNOM KVALITETA ZAŠTITE ĆE IZOSTATI!

PYXAL djeluje na jedinstven način, potpuno različito od do sada korištenih insekticida jer ometa rast i razvoj ličinki ciljanih štetnika te djeluje na reproduktivne sposobnosti i razvoj odraslih štetnika. Nakon ishrane tretiranim biljnim tkivom, piriproksifen djeluje na štetnika kontaktno i želučano te prekida razvojni ciklus ciljanog štetnika.

Prednost ovog pripravka je i u činjenici da aktivna tvar djeluje samo na ciljane štetnike pa svi korisni kukci i prirodni neprijatelji ostaju netaknuti. Osim na jezgričavom voću Pyxal ima dozvolu za korištenje na koštičavom voću i agrumima te vinovoj lozi i maslini za suzbijanje štitastih uši. Vrlo bitna mu je dozvola za suzbijanje štitastih moljaca na rajčici i patliđanu u zaštićenom prostoru te ukrasnom bilju i cvijeću. Karenca na povrću iznosi samo 3 dana.

Pyxal dolazi u dva pakiranja 1l i 50ml. Pakiranje od 50 ml ima dozvolu za amatersku primjenu te ga je moguće kupiti bez predočenja iskaznice za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.

 

Robert Vučinić, dipl.ing.agr.
AgroChem MAKS d.o.o.