TRAVNI KOROVI U ULJANOJ REPICI – TARGA

Kako bi stvorili najbolje uvjete za rast i razvoj uljane repice, jedna od prvih mjera koje poduzimamo odmah nakon sjetve jeste zaštita od korova.Uljanu repicu, kao i svaku poljoprivrednu kulturu, ugrožavaju i travni i širokolisni korovi, ali danas ćemo govoriti o mogućnostima suzbijanja travnih korova.

Ljeti zajedno s uljanom repicom može niknuti većina jednogodišnjih travnih korova koji međutim uglavnom nisu sposobni otrpjeti niske temperature pa su isključeni iz daljnje konkurencije. Od tzv. „ljetnih“ korova najozbiljnije probleme u usjevu uljane repice mogu pričinjavati samonikle žitarice koje u uvjetima gustog sklopa mogu usporiti početni rast i razvoj uljane repice tj. zasjeniti usjev i smanjiti prinos.
U takvim slučajevima gdje imamo veliku populaciju samoniklih žitarica obavezno je primijeniti herbicid od tri lista pa sve do početka busanja samoniklih žitarica.

Korove je važno suzbijati u ranim fazama razvoja, prije nego ugroze inicijalni rast i razvoj kulturne biljke koji je u konačnici i najvažniji za postizanje visokih prinosa. Za suzbijanje travnih korova u uljanoj repici valja koristiti pripravak TARGA®.

TARGA®  je visoko selektivan graminicid odlične učinkovitosti u suzbijanju travnih korova u uljanoj repici, soji, suncokretu, šećernoj repi i krumpiru.

TARGA® je sistemični, translokacijski herbicid koji se vrlo brzo, u svega par sati, apsorbira i rasporedi po svim dijelovima korovne biljke. Aktivna tvar, kizalofop etil ester se potom nakuplja u konusu rasta i korijenu korova gdje sprječava formiranje meristemskog tkiva i na taj način blokira daljnji rast i razvoj te ponovan ponik travnih korova iz rizoma. Uslijed djelovanja aktivne tvari, tretirani korovi vrlo brzo žute, nekrotiziraju i ugibaju. Prvi su simptomi vidljivi već nakon četiri dana u obliku žućenja i zastoja u rastu, a potpuno odumiranje korova nastupa nakon 7-10 dana. Već sat vremena nakon primjene, ni obilne oborine ne mogu isprati niti umanjiti učinkovitost herbicida TARGA ®.

Tretiranje treba obaviti u optimalnoj fenofazi razvoja korova, a doza ovisi o vrsti i uzrastu korova. Protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova koristi se doza 1,5 – 3,0 l/ha uz utrošak 200 – 400 l vode/ha. Jednogodišnji travni korovi se tretiraju u fazi 2-4 lista, a višegodišnji travni korovi kada dosegnu visinu od 10-20 cm. Za suzbijanje samoniklih žitarica u usjevu uljane repice dostatna će biti doza 0,8 – 1,2 l/ha uz primjenu od faze 3 lista do sredine busanja.
Veće doze se primjenjuju u višim razvojnim stadijima korova i u nepovoljnim uvjetima (suša, visoke temperature).

Dužina djelovanja pripravka ovisit će o nizu čimbenika kao što su intenzitet zakorovljenosti, spektar korova, vlažnost tla i vanjski uvjeti, ali generalno vrijedi pravilo da je učinkovitost bolja i duža u optimalnim vanjskim uvjetima koji favoriziraju normalan rast i razvoj kulturne i korovne biljke.

TARGA ® se, osim u uljanoj repici, primjenjuje i u soji, suncokretu, šećernoj repi i krumpiru gdje su njezine prednosti izražene kroz visoku učinkovitost i selektivnost, širok spektar djelovanja i fleksibilno vrijeme primjene.

Milan Čubelić, dipl.ing.agr.
AgroChem MAKS d.o.o.