2016 studeni

#

30 stu.: SUZBIJANJE PAUNOVOG OKA NAKON BERBE MASLINA

  2016. godina je bila izuzetno dobra godina za maslinare, u Istri i Dalmaciji se bilježe rekordni prinosi. Do sredine studenog većina maslina je pobrana i prerađena u ulje. S obzirom da su stabla maslina dala vrhunski urod, za očekivati je da su i oslabljena od donošenja ploda te im i nakon berbe treba osigurati njegu i zaštitu, osobito od bolesti. U zadnjih nekoliko sezona bilježe se vlažne i iznadprosječno tople zime, a to je…