HERBICIDI

Kategorija: .
Oznaka:

Principal Plus 66,5 WG

nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba 550 g/kg

  • Kombinirani post-em herbicid u kukuruzu
  • Primjena nakon nicanja kukuruza u stadiju 2-6 listova
  • Suzbija sve travne i širokolisne korove
  • Prvi simptomi odumiranja nakon 7 dana
  • Pakiranje i doza: 440 g/ha + Trend 90 300 ml/ha

Brzo usvajanje i djelovanje na sve korove u kukuruzu
Jedini preparat u kojem su zajedno formulirane 3 aktivne tvari

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list