SPECIJALNA GNOJIVA I OSTALO

Plantafol

  • Kompletna serija NPK gnojiva pojačana mikrohranjivima
  • Pospješuje rast i razvoj kultura u svim fenofazama
  • Pozitivno utječe na fiziologiju biljaka – brza i potpuna apsorpcija hranjivih tvari
  • Potpuno siguran za sve poljoprivredne kulture
  • Pakiranje: 1 kg

Kompatibilan sa svim pesticidima
Brže otapanje i potpuna usvojivost od strane biljke

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list