INSEKTICIDI

Nurelle D

klorpirifos-etil 500 g/l + cipermetrin 50 g/

  • Kombinirani insekticid
  • Suzbija:
    – repičin sjajnik, buhači, pipe, lisne uši u ratarstvu
    – grožđane moljce i cvrčke u vinogradarstvu
    – Lepidoptere u povrtlarstvu
  • Pakiranje: 100 ml; 1 l

Djelotvornost kombinacija dviju aktivnih tvari – brzo trenutno djelovanje u kombinaciji s dugotrajnim rezidualnim učinkom

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list