HERBICIDI

Kategorija: .

Mustang

florasulam 6 g/l + 2,4-D ester 450 g/l

  • Kombinirani sistemično zemljišni herbicid
  • Primjena za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici te ječmu
  • Također se primjenjuje i u kukuruzu nakon nicanja do 5 listova kukuruza

Brzo translokacijsko i dugotrajno rezidualno djelovanje

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list