HERBICIDI

Mission

dikvat 200 g/l

  • Neselektivni kontaktni herbicid
  • Primjena za suzbijanje korova prije nicanja usjeva (šećerna repa i dr.) te desikaciju  u vrijeme tehnološke  zriobe usjeva (uljana repica, krumpir  i dr.) 
  • Nema rezidualnog djelovanja

Primjenom herbicida Mission smanjujemo  troškove žetve te nema ograničenja na plodored

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list