HERBICIDI

Kategorija: .
Oznaka:

Koban T

petoksamid 300 g/l + terbutilazin 250 g/l

  • Selektivni kombinirani zemljišni herbicid za kukuruz
  • Suzbija jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove
  • Primjena nakon sjetve ili nakon nicanja do 3 lista kukuruza

 Nema ograničenja na plodored

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list