FUNGICIDI

Karathane Gold 350 EC

meptil-dinokap 350 g/l

  • Kontaktni fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem
  • Suzbija pepelnicu u vinogradarstvu, povrtlarstvu te jagodama
  • Dobro se kombinira sa sistemicima (SYSTHANE, DOMARK)
  • Odlično djelovanje na niskim temperaturama
  • Pakiranje: 100 ml; 1 l

Jedini kontaktni fungicid „čistač” koji ima izraženo eradikativno djelovanje na pepelnicu

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list