FUNGICIDI

Indar 5 EW

fenbukonazol 50 g/l

  • Sistemični fungicid s preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem
  • Učinkovito suzbija: pjegavosti, krastavost plodova, pepelnicu, moniliju, trulež plodova u voćarstvu
    – pepelnicu i crnu trulež u vinogradarstvu
    – pepelnicu u povrtlarstvu
    – pjegavost lišća šećerne repe
  • Kratke karence i jakog djelovanja na bolesti ploda jabuke i breskve
  • Pakiranje: 100 ml; 1 l

Sistemik koji je izdvaja među triazolima zbog širine spektra i rezidualnog djelovanja

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list