HERBICIDI

Harmony SX

tifensulfuron-metil 500 g/kg

  • Sistemični i rezidualni herbicid za soju i kukuruz
  • Suzbija širokolisne korove
  • U soji najbolje kombinirati s herbicidom Laguna 75 WG

Nova SX tehnologija s jačim djelovanjem na ambroziju, lobodu, crnu pomoćnicu i dr. u nepovoljnijim klimatskim uvjetima

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list