INSEKTICIDI

Cythrin Max

cipermetrin 500 g/l

 • Insekticid kontaktnog i želučanog djelovanja
 • Suzbija: lisne uši, tripse, sovice, zlatice, moljce, buhače, pipe, sjajnike u ratarstvu
  – moljce, savijače, cvrčke u vinogradarstvu
  – lisne i štitaste uši, tripse, zlatice, moljce, sovice, buhače u povrtlarstvu
  – lisne uši, tripse, štitaste moljce, sovice u cvjećarstvu
  – lisne uši, strizibube, pipe u topolama
  – gubare u šumarstvu
 • Pakiranje: 100 ml, 500 ml

Niska doza, široka primjena i kratka karenca

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list