FUNGICIDI

Crystal

kinoksifen 250g/l

  • Kontaktni fungicid s lokalsistemičnim djelovanjem
  • Suzbija pepelnicu u vinogradarstvu i voćarstvu
  • Djeluje na pepelnicu na listu i grozdu
  • Odlični rezultati sa zaustavljanjem ljetne zaraze na grozdu
  • Nije agresivan na višim temperaturama
  • Pakiranje: 50 ml; 1 l

Ne ostavlja ostatke u vinu i ne utječe na fermentaciju!
Karenca mu je kraća od sumpornih fungicida!

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list