FUNGICIDI

Alfil WG

fosetil 800 g/kg

  • Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti na agrumima, vinovoj lozi i jezgričavom voću
  • Suzbija plamenjaču u vinogradarstvu te bolesti debla, podnožja stabla i korijenovog vrata
  • Dobro djelovanje na patogene zbog silaznog i uzlaznog kretanja aktivne tvari fosetil
  • Djeluje na stvaranje prirodnog imuniteta
  • Pakiranje: 1 kg

Registracija u vinovoj lozi omogućava kombiniranje s raznim kontaktnim fungicidima i lokalsistemicima

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list