FUNGICIDI

Kategorija: .

Alfil Duplo

fosetil 350 g/kg + mankozeb 350 g/kg

  • Kontaktno – sistemični fungicid
  • Suzbija plamenjaču u vinogradarstvu i krumpiru
  • Vrlo nizak rizik o razvoja rezistentnosti
  • Odlični rezultati u praksi kod jakog pritiska bolesti na stolnom i vinskom grožđu
  • Jedina kombinacija al-fosetila i mankozeba na hrv. tržištu
  • Pakiranje: 250 g i 5kg

Najkraća karenca u vinogradarstvu u odnosu na ostale pripravke na osnovi al-fosetila

DODATNE INFORMACIJE:
 Detaljan opis proizvoda
Sigurnosno tehnički list