Lancelot_Pallas


SVI PROIZVODI

HERBICIDI

ikone-narancaste-03INSEKTICIDI

ikone-narancaste-02FUNGICIDI

ikone-narancaste-04
GNOJIVA I OSTALO

 • Kombinirani herbicid za šećernu repu
  Suzbija jednogodišnje širokolisne korove (ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.)
  Primjenjuje se od kotiledona do četiri lista korova
  Beetup Trio
  anemptytextlline
  Veća selektivnost na šećernu repu pogotovo u početnim razvojnim fazama usjeva
  Saznaj više
  Beetup Trio
 • Zemljišni herbicid s određenim kontaktnim djelovanjem
  Suzbija najvažnije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove
  Bettix WG
  anemptytextlline
  Kvalitetnije zemljišno djelovanje uz dodatno djelovanje preko lista u korektivnom tretmanu u odnosu na ostale herbicide
  Saznaj više
  Bettix WG
 • Korektivni herbicidni pripravak za hibride suncokreta P64LE25 i P64LE99 koji su tolerantni na tribenuron-metil
  Express 50 SX
  anemptytextlline
  Djelovanje ne ovisi o oborinama te je najučinkovitiji korektivni herbicid na ambroziju, lobodu i dr. širokolisne korove
  Saznaj više
  Express 50 SX
 • Sistemični i rezidualni herbicid za soju i kukuruz
  Suzbija širokolisne korove
  Harmony SX
  anemptytextlline
  Nova SX tehnologija s jačim djelovanjem na ambroziju, lobodu, crnu pomoćnicu i dr. u nepovoljnijim klimatskim uvjetima
  Saznaj više
  Harmony SX
 • Zemljišni herbicid za salatu, šećernu repu i vinovu lozu
  Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke jednogodišnje travne korove
  Kerb 50 W
  anemptytextlline
  Ekotoksikološki znatno povoljniji u odnosu na druge herbicide
  Jedini herbicid koji suzbija vilinu kosicu
  Saznaj više
  Kerb 50 W
 • Selektivni kombinirani zemljišni herbicid za kukuruz
  Suzbija jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove
  Primjena nakon sjetve ili nakon nicanja do 3 lista kukuruza
  Koban T
  anemptytextlline
  Nema ograničenja na plodored
  Saznaj više
  POKRENI VIDEO
  Koban T
 • Translokacijski i djelomično zemljišni herbicid za soju
  Suzbija širokolisne i neke travne korove
  Najselektivniji herbicid u soji
  Laguna 75 WG
  anemptytextlline
  Mogućnost primjene već u polovičnoj dozi od faze kotiledona do dva lista korova bez obzira na razvojnu fazu soje
  Saznaj više
  POKRENI VIDEO
  Laguna 75 WG
 • Kombinirani sistemični i zemljišni herbicid u žitaricama
  Suzbija jednogodišnje te neke višegodišnje širokolisne korove
  Lancelot 450 WG
  anemptytextlline
  Lancelot uz sistemično djelovanje preko lista ima i rezidualno djelovanje preko tla
  Saznaj više
  POKRENI VIDEO
  Lancelot 450 WG
 • Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova (ambrozija, kamilica, osjak, samonikli suncokret i dr.)
  Primjenjuje se korektivno u sećernoj repi, uljanoj repici, kukuruzu, pšenici, ječmu i luku
  Lontrel 300
  anemptytextlline
  Najčešće primjenjivani herbicid u zaštiti šećerne repe i uljane repice u EU i svijetu
  Saznaj više
  Lontrel 300
 • Neselektivni kontaktni herbicid
  Primjena za suzbijanje korova prije nicanja usjeva (šećerna repa i dr.) te desikaciju u vrijeme tehnološke zriobe usjeva (uljana repica, krumpir i dr.)
  Mission
  anemptytextlline
  Primjenom herbicida Mission smanjujemo troškove žetve te nema ograničenja na plodored
  Saznaj više
  Mission
 • Kombinirani sistemično zemljišni herbicid
  Primjena za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici te ječmu
  Mustang
  anemptytextlline
  Brzo translokacijsko i dugotrajno rezidualno djelovanje
  Saznaj više
  Mustang
 • Kontaktno rezidualni herbicid
  Suzbija jednogodišnje širokolisne te neke jednogodišnje uskolisne korove
  Primjena u šećernoj repi, cikli i blitvi od dva prava lista pa nadalje
  Oblix 500
  anemptytextlline
  Najučinkovitije kontaktno djelovanje uz ostale korove ima na dvornike
  Saznaj više
  Oblix 500
 • Kombinirani post-em herbicid u kukuruzu
  Primjena nakon nicanja kukuruza u stadiju 2-6 listova
  Suzbija sve travne i širokolisne korove
  Principal Plus 66,5 WG
  anemptytextlline
  Brzo usvajanje i djelovanje na sve korove u kukuruzu
  Jedini preparat u kojem su zajedno formulirane 3 aktivne tvari
  Saznaj više
  Principal Plus 66,5 WG
 • Zemljišni herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u krumpiru, uljanoj repici, duhanu i bućama
  Primjena nakon sjetve, a prije nicanja
  Reactor 360 CS
  anemptytextlline
  Nova inkapsulirana formulacija, smanjen drift, bolja iskoristivost
  Saznaj više
  Reactor 360 CS
 • Sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi
  Primjena nakon nicanja šećerne repe pa sve do zatvaranja redova
  Safari
  anemptytextlline
  Jedino i najbolje rješenje za suzbijanje europskog mračnjaka u šećernoj repi
  Saznaj više
  Safari
 • Selektivni zemljišni herbicid u soji, krumpiru, lucerni i rajčici
  Primjena poslije sjetve a prije nicanja usjeva
  Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke jednogodišnje travne korove
  Senat WG
  anemptytextlline
  Praktična WG formulacija s dugim rezidualnim djelovanjem
  Saznaj više
  Senat WG
 • Selektivni sistemični herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnji i višegodišnjih travnih korova
  Primjenjuje se u soji, šećernoj repi, uljanoj repici, suncokretu, krumpiru i dr.
  Targa
  anemptytextlline
  Široka primjena u svim kulturama i veoma velika učinkovitost
  Saznaj više
  Targa
 • Selektivni sistemični herbicid u kukuruzu, krumpiru i rajčici
  Primjena nakon nicanja kukuruza u stadiju 2-6 listova
  Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove
  Tarot 25 DF
  anemptytextlline
  Brže prodiranje do korijenja korova, a time i bolja učinkovitost
  Saznaj više
  Tarot 25 DF
 • Kontaktni herbicid namijenjen za suzbijanje širokolisnih korova
  Koristimo ga u povrtnim kulturama
  Primjena nakon nicanja usjeva i korova
  Troy 480
  anemptytextlline
  Brzo djelovanje i velika selektivnost
  Saznaj više
  Troy 480

Centar za postavke privatnosti

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other